Validering på Ånge Fastighets och Industri AB – en resa mot framtidens kompetens

Den gröna omställningen öppnar nya dörrar i norr och lockar till sig fler företag och invånare. I ljuset av denna förändring insåg Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) vikten av att säkerställa att deras medarbetare har den nödvändiga yrkeskompetens som krävs för att navigera verksamheten mot framtiden.

Intervju med

Patrik Jonasson vd, Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA)

Hur ser du på att bedriva verksamhet som ett kommunalt bolag?

– Det är förenat med utmaningar. För det är en fin balansgång mellan att samtidigt vara offentlig, allmännyttig och vinstdrivande. Vi behöver vara lyhörda för både kommunen som ägare och medborgarnas förväntningar på oss, betonar Patrik.

Det är en fin balansgång mellan att samtidigt vara offentlig, allmännyttig och vinstdrivande.

Vad är Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA)

Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Ånge kommuns allmännyttiga fastighetsbolag. Bolaget grundades 1941 och ägs till 100 procent av Ånge Kommun.

För 25 år sedan stod kommunen inför ekonomiska utmaningar till följd av den minskande befolkningen. Detta ledde till en sammanslagning av flera kommunala fastighetsverksamheter som tillsammans formade det nuvarande ÅFA.

ÅFA erbjuder ett brett utbud av lägenheter i ett flertal områden inom kommunen. De har även både kommunala och kommersiella lokaler.

Företaget omsätter 125 miljoner och har 26 anställda.

– Vi har genomlevt utmanande perioder fram till i dag. Vi har varit tvungna att riva hus i omgångar eftersom befolkningen har minskat och vi stod med tomma lägenheter, berättar Patrik.

I dag har inte ÅFA samma utmaningar med tomma lägenheter och behöver inte längre riva hus i samma omfattning. Men de ekonomiska utmaningarna är stora. Alla kostnader ökar, inte minst räntor på lån.

Dessutom finns begränsat utrymme för att höja hyrorna.

– Därför måste vi bli mer effektiva. Samtidigt ökar förväntningarna på oss från både hyresgäster, kommun och allmänhet – vi måste få allt att gå ihop, fastslår Patrik.

Patrik berättar att hyresgästernas förväntningar på att husen ska vara välskötta och moderna ökar. Detta är svårt att få till när ekonomin är tight. Dessutom har ÅFA ett gammalt fastighetsbestånd.

– Under sommaren 2023 färdigställde vi en ny förskola. Vi har även en ny situation med fler företagsetableringar och förhoppningsvis sker en befolkningstillväxt som ett resultat av det, förklarar Patrik.

Grön omställning och greenfield

Ånge är en del av en omfattande samhällsförändring tack vare den gröna omställningen som sker i Norrland.

Vätgasfabriker är en stor del av de nya företagsetableringarna som sker i norr. Skälet till att många vill etablera sig i Norrland är tillgången till el, vatten och mark som inte är gammal industrimark – eller greenfield – som de kallar marken.

– Företagen här i Ånge har inte börjat anställa än, men vi i Ånge känner en stark framtidstro och har ett stort hopp till den gröna omställningen, säger Patrik.

Vi i Ånge känner en stark framtidstro och har ett stort hopp till den gröna omställningen.

Patrik berättar att ÅFA har lyckats fylla de tjänster som företaget har. Men medelåldern är hög; de behöver föryngra arbetsstyrkan på sikt.

– Det finns också utmaningar för fastighetsbranschen i stort. Förut fanns fler enkla arbetsuppgifter, men kraven på medarbetarnas kompetens ökar utifrån ny teknik, hållbarhetsaspekter, automation och inte minst hyresgästernas förväntningar, säger Patrik.

För tio till femton år sedan fick en individ eller en familj en hyreslägenhet och var nöjd med det; numera har hyresgäster andra förväntningar – med all rätt.

För tio till femton år sedan fick en individ eller en familj en hyreslägenhet och var nöjd med det; numera har hyresgäster andra förväntningar – med all rätt.

– I dag är vi en kompetens- och serviceorganisation. Och jag är stolt över att vi har nöjda kunder, säger Patrik.

Ett större valideringsprojekt av medarbetarnas yrkeskompetens

Under 2023 påbörjade ÅFA ett större valideringsprojekt för att undersöka och säkerställa att medarbetarna har de yrkeskompetenser som krävs för att klara jobbet.

Patrik berättar att valideringsprojektet skedde av en tillfällighet. ÅFA hade påbörjat ett annat utvecklingsarbete tillsammans med ett konsultbolag, där de intervjuade medarbetarna för att se vilka kompetenser som de har.

Tanken var att hitta en plan för att utveckla och utbilda medarbetarna.

– Samtidigt kom vi i kontakt med komptenskansliet på Sobona och valideringsverktyget. Vi kände direkt att validering var ett bra verktyg och att det linjerade med arbetet som vi hade påbörjat. Därför styrde vi om insatsen och började arbeta med ett koncentrerat valideringsprojekt, säger Patrik.

Vi kände direkt att validering var ett bra verktyg och att det linjerade med arbetet som vi hade påbörjat.

Sobonas kompetenskansli leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen.

Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster inom branschvalidering.

Finansiering från Omställningsfonden

Patrik berättar att ÅFA ansökte om finansiering för förebyggande insatser och kompetensutveckling via Omställningsfonden.

– Vi ansökte och blev beviljade ett bidrag som vi ska rekvirera under 2024. Det är riktigt glädjande att få hjälp med finansiering för valideringen, säger Patrik.

Patrik slår fast att mycket handlar om att göra ett val när man ska börja validera. Ska vi våga satsa på validering? Ett sådant beslut blir enklare att ta när man får finansiering.

Validering och att synliggöra medarbetarnas kompetens är en framtidsfråga

Patrik säger att det är en framtidsfråga att arbeta med validering och synliggöra medarbetarnas kompetens på ÅFA. Det är av stor vikt att rusta medarbetarna och organisationen inför framtiden och kommande utmaningar.

Halva personalstyrkans yrkeskompetenser är validerade

Under 2023 validerades fastighetsstötarnas och städpersonalens yrkeskunskaper. Det var totalt tolv medarbetare som blev validerade.

Nu är ÅFA igenom del ett av valideringsprocessen. Under 2024 ska de starta med del två som riktar sig till den administrativa personalen.

– Medarbetarna har tagit till sig valideringen väldigt bra och inte känt någon oro. Många har upplevt att valideringen är positiv, kanske på grund av att vi har varit tydliga med att det inte finns något hot, utan bara positiva aspekter, säger Patrik.

Medarbetarna har tagit till sig valideringen väldigt bra.

Sobonas tjänster inom branschvalidering:

ÅFA anlitade Svefa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som extern konsult för valideringsarbetet. Patrik förklarar att ÅFA är en liten organisation och därför kände de sig begränsade i att själva kunna hantera processen.

Det var nödvändigt att ta hjälp av någon för att kunna genomföra valideringen.

Lärdomar kring validering

Patrik lyfter ÅFA:s positiva erfarenheter av valideringsarbetet.

Samtidigt understryker han vikten av att reflektera över sina egna frågeställningar samt att justera och komplettera valideringsfrågorna, innan valideringen startar.

Patrik delar också tre värdefulla tips till andra fastighetsbolag som överväger att påbörja ett valideringsarbete:

  1. Avsätt tillräckligt med tid och resurser för att medarbetare ska kunna engagera sig fullt ut i valideringen.
  2. Definiera klart och tydligt vad valideringen ska innebära för företaget och medarbetarna.
  3. Se till att de som ska valideras har optimala förutsättningar och skapa en trygg miljö för valideringsprocessen.

Utifrån dessa insikter och vinsterna med valideringen, känner sig ÅFA väl rustade för att möta de utmaningar som framtiden för med sig.

Företag: Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA)

Använda verktyg: Validering

3 take-aways:

  1. Säkerställ att de som ska valideras får bra förutsättningar för det.
  2. Avsätt tid och resurser för att arbeta med valideringen.
  3. Fundera igenom de frågor som ni själva har innan ni börjar med valideringen. Vissa saker kan behöva kompletteras och justeras innan processen startar.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case