Rehabilitering

När en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom aktualiseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.