Sanktionsavgifter och böter inom arbetsmiljö

En sanktionsavgift är en avgift och böter är ett straff man döms till i domstol. Den som lämnar oriktiga uppgifter till Arbetsmiljöverket, tar bort en skyddsanordning, bryter mot skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket eller bryter mot lag eller föreskrifter om minderåriga kan dömas till böter.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.