Till ett arbete via återvinning och Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning

Sedan några år tillbaka samarbetar Renova med Sobona för att skapa en mer inkluderande rekrytering av nyanlända som är kortutbildade. Dessutom jobbar de med lärande på arbetsplatsen och validering av befintliga medarbetares kompetens. Renova har en tydlig vision och ett långsiktigt mål med kompetensförsörjningen, men det är inte planen som är grejen; det är planeringen.

Renova är ett kommunalt och regionalt bolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är verksamma inom miljö, avfall, återvinning och insamling. Renova ägs av tio kommuner i Göteborgsregionen: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. En tredjedel av alla medarbetare är yrkeschaufförer; samtidigt råder det en stor brist på den yrkeskategorin, både i Sverige och i Europa. Men utmaningarna inom kompetensförsörjning stannar inte där. Renova har även svårt att hitta drifttekniker, elektriker, fordonstekniker och plåtslagare.

Dessutom har Göteborgs stad ett skriande behov av arbetsmarknadsinsatser för att få människor i jobb. Det går inte att vänta med att skapa förutsättningar för en bättre och enklare kompetensförsörjning, varken på kort eller lång sikt.

Intervju med Sofia Westergaard

HR-specialist på Renova

Sofia berättar varför de bestämde sig för att samarbeta med Sobona:

– Renova hade lyft kompetensförsörjning som ett av våra prioriterade områden. Att samarbeta med arbetsgivarorganisationen som också hade detta som tydligt fokus och dessutom erbjöd konkreta verktyg var en självklarhet. 2016 möttes jag och Conny Larsson som är projektledare på Sobona. Vi hade samma mål i våra uppdrag inom perspektivet inkluderande rekrytering. Vi på Renova hade bestämt att vi skulle jobba med inkluderande rekrytering och det rimmade med Sobonas verktyg med samma namn, säger Sofia.

Vi på Renova hade bestämt att vi skulle jobba med inkluderande rekrytering och det rimmade med Sobonas verktyg med samma namn.

Dessutom började Renova utbilda medarbetare via Sobonas handledarutbildning som gick hand i hand med ett lokalt jobbspår.

– Vid den här tiden var gruppledare en ny roll och vi behövde hjälpa dem att öka sin förståelse, reflektera och agera som handledare. Därför erbjöd vi dem att gå Sobonas handledarutbildning, berättar Sofia.

Renova fick goda resultat från utvärderingen och insåg att alla chaufförer borde gå handledarutbildningen, eftersom de ofta har med sig nya kollegor och praktikanter. Dessutom är praktikanter som läser fordon- och transportutbildning en av Renovas viktigaste rekryteringsvägar; det gäller att ta hand om dem på bästa sätt.

– Vi gör en kulturresa på Renova där introduktionen är viktig. För den är ett tydligt mål för att lotsa ut nya kollegor i den kulturen vi valt så de känner sig delaktiga. I dag har vi utbildat 273 medarbetare men vi har bara börjat; vi har en bit kvar med handledarskapet, menar Sofia.

I dag har vi utbildat 273 medarbetare men vi har bara börjat; vi har en bit kvar med handledarskapet, menar Sofia.

NSVA-1

Har ni använt fler verktyg än Handledarutbildningen?

– Ja, nästan alla! Förutom handledarutbildningen har vi använt dessa, säger Sofia:

  1. Språkutveckling på arbetsplatsen
  2. Inkluderande rekrytering
  3. Lokala jobbspår
  4. Yrkesprofiler
  5. Praktik
  6. Validering
  7. Jobbsprånget
  8. Tekniksprånget

Språkutveckling på arbetsplatsen en jätteviktig del

Svenska är Renovas koncernspråk och alla ska klara en viss nivå av svenska. Renova ställer krav, erbjuder förutsättningar och möjligheter så fler kan utvecklas som de vill. På så vis klarar många jobbet bättre och företaget gör bättre affärer eftersom kunderna blir nöjdare.

Renova erbjuder språkutveckling på arbetsplatsen för den som gör sin yrkespraktik eller går ett lokalt jobbspår på företaget. De kommer även jobba med språkutveckling tillsammans med befintlig personal framöver.

– Språkutveckling på arbetsplatsen är en jätteviktig del, eftersom det tvingar personen att prata och lära sig yrkesspråket, säger Sofia.

NSVA-1

Språkutveckling är en jätteviktig del, eftersom det tvingar personen att prata och lära sig yrkesspråket.

Hur tänker ni kring inkluderande rekrytering och mångfald på Renova?

– Det är en tydlig strategi och det ligger också konkreta insatser bakom de fina orden, säger Sofia.

Verktyget inkluderande rekrytering har hjälp Renova bredda synen på rekrytering och avdramatisera mångfald och inkludering, samtidigt som de kunnat fokusera mer på kärnkompetensen och kompletterat med lärande på arbetsplatsen.

Verktyget inkluderande rekrytering har hjälp Renova bredda synen på rekrytering och avdramatisera mångfald och inkludering, samtidigt som de kunnat fokusera mer på kärnkompetensen och kompletterat med lärande på arbetsplatsen.

Renova har gjort lokala jobbspår tidigare och just nu har de två lokala jobbspår igång. Det finns flera solskenshistorier och Sofia berättar en av dem:

– Vi har en chaufför som ofta har klagomål på de kollegor han körde med. Av någon anledning skulle en jobbspårare åka med honom fast han var tveksam i början. Numera kommer de överens och vi matchar vi alltid de två eftersom samarbetet fungerar bra, berättar Sofia.

Men allt är inte solskenshistorier. En stor utmaning är redovisning av tid, att hålla tider och anmäla frånvaro. Sofia berättar om ett hälsosamtal som de alltid har efter sex tillfällen av korttidssjukfrånvaro.

I det här fallet visade det sig att jobbspåraren inte var sjuk själv; det var både vård av barn och en sjuk fru som låg bakom sjukfrånvaron. Det tog ett tag att reda ut men Renova lär sig oerhört mycket på vägen, bland annat hur viktigt det är att förklara hur det fungerar i Sverige.

– Det här är ett exempel på hur viktigt språkutveckling är i våra lokala jobbspår. Men också hur viktigt det är att stödja nyanlända så de kommer in i branschen, yrket och kulturen, säger Sofia.

Modeller för jobbspår

Det här är ett exempel på hur viktigt språkutveckling är i våra lokala jobbspår. Men också hur viktigt det är att stödja nyanlända så de kommer in i branschen, yrket och kulturen.

Renova har varit med och tagit fram de nationella yrkesprofilerna för branschen. De tycker yrkesprofilerna ger en bra nivå för att beskriva ett yrke. Vidare ger yrkesprofilerna en gemensam förståelse för att utveckla kompetensförsörjningen. Renova har även börjat validera befintliga medarbetares kompetens.

Social hållbarhet går hand i hand med kompetensförsörjning

Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och mår bra. Där de grundläggande behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar för att ta hand om sitt välmående.

Dessutom går social hållbarhet hand i hand med kompetensförsörjning och företagets överlevnad. För när människor gör hälsosamma val som gynnar samhället och samhällsekonomin på lång sikt får vi social hållbarhet. Samtidigt finns det ett tydligt samband mellan utmaningar inom integration och aktivt arbete med social hållbarhet.

Dessutom går social hållbarhet hand i hand med kompetensförsörjning och företagets överlevnad.

NSVA-1

– Vi på Renova har valt att satsa på en av de svåraste grupperna att få ut på arbetsmarknaden – nyanlända med kort utbildning från hemlandet. Det är ett medvetet val både ur perspektivet social hållbarhet och ur samhällsperspektivet. För Renova är ett kommunalägt bolag där det samhällsnyttiga uppdraget är tydligt, säger Sofia.

Sobona driver ett långsiktigt arbete med att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden, vilket går hand i hand med Renovas satsning på nyanlända med kort utbildning från hemlandet.

Om du ser tillbaka på starten med Sobona, trodde du då att samarbetet skulle bli så här stort?

– Absolut inte! Jag fick kontakt med Conny under min första månad på jobbet. Jag kontaktade honom och frågade vem han var; vi verkade ha mycket gemensamt. Resten är historia, säger Sofia med ett skratt.

I början var Renova referenspartner i projektet ”Till ett arbete via återvinning” men sen en tid tillbaka är de projektägare. Det betyder att de är med på styrgruppsmötena och fattar beslut om viktiga vägval. De står till svars för hur allt förvaltas och utvecklas. Styrgruppen är bred, vilket är bra eftersom projektets mål är att fler företag inom branschen ska kunna använda verktygen.

Vad har ni lärt er av ert lokala jobbspår?

– Massor! Vi har verkligen lärt oss att det går att få nyanlända som är kortutbildade i arbete. Men också att det finns mycket kunskap hos alla aktörer som är med i projektet, berättar Sofia. Detta är inget man gör ensam.

Vi har verkligen lärt oss att det går att få nyanlända som är kortutbildade i arbete.

Men hur lyckas man med ett sådant här projekt? Sofia menar att mycket handlar om insikten att aktörerna måste lära känna varandra. Först efter de lärt känna varandra och förstår hur andra tänker och jobbar går det att själv omsätta det i praktiken.

Det är viktigt att ha en tydlig målsättning vad företaget vill med sin kompetensförsörjning; det måste inte vara en detaljerad plan. Renova har en tydlig vision och ett långsiktigt mål men ingen plan med alla steg längs vägen.

– Planen är ingenting men planering är allt, avslutar Sofia.

Sofia berättade om hur du kommer igång med validering på konferensen Yrkesprofiler och validering inom återvinning, avfall och VA.

Planen är ingenting men planering är allt.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case