Avtalsrörelsen 2024

  • Omfattar nio av tio av Sobonas branscher (ej Trafik)
  • Berör totalt sett 1.2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag
  • Berör cirka 90.000 medarbetare inom cirka 1000 av Sobonas medlemsföretag

Information om avtalsrörelsen 2024

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Logga in för att ta del av mer information om avtalsrörelsen.

Publika nyheter om avtalsrörelsen - logga in för mer information