Röster om Vd-programmet

“Högkvalitativa föreläsare som på ett enkelt sätt lärde oss hur svåra saker kan förenklas”

Vd-programmet hjälpte Mikael Skoog att få ny kunskap och en högre förståelse för komplexiteten att leda i offentlig verksamhet. 

Intervju med Mikael Skoog

Kanslichef på Räddningstjänsten Östra Götaland

Mikael Skoog är kanslichef på Räddningstjänsten Östra Götaland och i hans roll ingår det att företräda förbundet i vissa sammanhang och svara som förbundsdirektören när förbundsdirektören är borta. Därför gick han vd-programmet som är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Vd-programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag och har utvecklats i flera steg i dialog med vd:ar i Sobonas medlemsföretag.

Hur var det att gå vd-programmet?

Det var väldigt lärorikt och förklarade på ett enkelt och bra sätt sammanhangen som jag hanterar varje dag. Det var även ett bra upplägg med internatform och det fanns en bra spridning av verksamhetsområden bland deltagarna. Gruppen var också lagom stor, berättar Mikael.

Varför anmälde du dig till programmet?

Min chef tyckte jag skulle gå den eftersom jag svarar som förbundsdirektör när han är borta, samt att jag företräder förbundet i hans ställe i vissa sammanhang och samverkansmöten.

Vad tog du med dig från programmet?

Mycket, men främst kopplingen mellan den politiska styrningen och vår verksamhet. Ny kunskap och inte minst ett nätverk med människor som hanterar samma problem och utmaningar som jag gör i min roll. Det var även bra med nya kunskaper i ekonomi och hur man kan tänka och förenkla den process som i kommunala bolag/organisationer har gjorts och formats som obegriplig, fast det i grunden fortfarande handlar om utgifter, tillgångar och dess flöden, säger Mikael och fortsätter:

Att leda i komplexa organisationer var ett väldigt bra inslag i kursen och det var väldigt högkvalitativa föreläsare som på ett enkelt sätt lärde oss hur svåra saker kan förenklas.

Vad var det mest värdefulla för dig sett till hela programmet?

Det är det nätverk med alla dessa kompetenta och öppna vd:ar och chefer som jag lärt känna och enkelt kan kontakta och bolla ett dilemma med. Jag tar även med mig ny kunskap och en högre förståelse för komplexiteten att leda i offentlig verksamhet.

Har du haft användning av det du lärde dig?

Ja, om inte dagligen så har jag bra litteratur från programmet som jag lätt kan använda i min vardag. Några modeller har jag använt, inte minst i vår ledningsgrupp för att till exempel ”koppla in storhjärnan” och ”strategisk pingis”. Det kräver en del men ger omedelbar effekt inom vissa områden, säger Mikael.

Nyfiken på vad “koppla in storhjärnan” och “strategisk pingis” är för något? Här kan du anmäla dig till vd-programmet

Skulle du rekommendera programmet?

Absolut. Upplägget var väldigt bra och handlar om att vara där i stunden och ta vara på mina egna och andras erfarenheter och kunskaper. Jag gillar också att det krävs att man är på rätt nivå i sin organisation för att vara med i programmet. Det gör det lite exklusivt men framför allt är alla på samma nivå när det gäller ansvar, befogenheter och skyldigheter, avslutar Mikael.

Vd-programmet riktar sig till dig som är vd, förbundschef eller har motsvarande roll som högsta tjänsteman. En förutsättning för att kunna delta i programmet är att du, när programmet startar, är vd, förbundschef (eller motsvarande) eller att beslut i styrelsen är fattat innan programstart om att du ska tillträda som vd. Programmet är med andra ord inte ett förberedelseprogram för dig som i framtiden önskar bli vd, utan är utvecklat för dig som har den rollen idag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.

Det här får du och din organisation:

  • Förståelse för omvärlden och det sammanhang som kommunala företag verkar i med dess snabba tekniska och digitala utveckling och hur detta påverkar den egna verksamheten.
  • Insikter om hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen.
  • Kunskaper om ekonomisk styrning ur såväl koncern- som företagsperspektiv samt från ett hållbarhetsperspektiv.
  • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning.
  • Färdigheter i kommunikation (internt, med ägare och med samhället).
  • Slutsatser om vilket ledarskap som behövs samt vad ett uthålligt ledarskap innebär i rollen som vd/förbundsdirektör eller motsvarande.
  • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
  • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Jag tar även med mig ny kunskap och en högre förståelse för komplexiteten att leda i offentlig verksamhet.

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Se våra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan