Röster om Det strategiska ledarskapet

“Mest värdefullt var att träffa andra ledare och diskutera ledarskap och verksamhetsutveckling”

Världen är snabbföränderlig och behovet av stora utvecklingssteg ställer krav på dig som ledare. I programmet det strategiska ledarskapet lärde sig Josefine Lissbol att försöka se helheten i alla frågor men också ta tid för självreflektion.

Intervju med Josefine Lissbol

Chef på Återvinningstjänster VAMAS

Under programmet det strategiska ledarskapet diskuteras vilka grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning samt hur du kan nå framgång genom att utveckla samarbetet med vd och ledningsgrupp. Det övergripande målet med programmet är att du som chef ska utveckla förmågan att driva förändring och strategisk utveckling.

– Det var min kollega som hade anmält sig till programmet och han frågade mig om jag skulle vilja vara med, berättar Josefine Lissbol.

Josefine är chef på Återvinningstjänster VAMAS och är nöjd med att gått programmet.

– Det var roligt och utvecklande. Det som var mest värdefullt var att träffa andra ledare och diskutera ledarskap och verksamhetsutveckling. Man fick diskutera de frågeställningar som man har med andra som är i samma situation. Jag lärde mig mycket av andra som gick programmet.

Det strategiska ledarskapet Öppnas i nytt fönster. är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Det strategiska ledarskapet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Forskningsbaserad kunskap används för att ge överblick och förståelse för komplexa situationer och förlopp. Detta kombinerar vi med programdeltagarnas egna erfarenheter av konkreta och utmanande ledarsituationer.

Vad tog du med dig från programmet?

Att försöka se helheten i alla frågor. Det var något år sedan jag gick programmet och jag tycker att jag har haft användning av det jag lärde mig. Jag försöker alltid se helheten, ta mig tid för självreflektion och även se mig omkring för att se hur omvärlden ser ut. Var är jag i den, var är vi, vart vill vi och vart ska vi.

Skulle du rekommendera programmet?

Det skulle jag absolut göra, avslutar Josefine.

Vill du veta mer om programmet det strategiska ledarskapet? Läs mer här Öppnas i nytt fönster.

Det här får du och din organisation:

Programmet ger dig och din verksamhet möjlighet att fördjupa kunskaperna om nuvarande och kommande utmaningar inom sektorn för kommunala företag och de krav som dessa utmaningar ställer på ledarskapet. I programmet kommer vi särskilt fokusera på att öka din kunskap och förmåga inom följande områden:

  • Att driva strategisk utveckling från start till mål i politiskt styrda verksamheter.
  • Att hjälpa till att driva helheten i ett ledningsteam.
  • Leda förändring, utveckling och innovation.
  • Fördjupa förståelsen för kopplingen mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde i ditt företag, särskilt kring investeringskalkyler och balansräkningen.
  • Dra slutsatser om vilken personlig utveckling som behövs för att kunna matcha de omvärldsförändringar som sker.
  • Genom en tät koppling till vars och ens verksamhet, är förväntan på dig som deltagare att du skall skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
  • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
  • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Det var roligt och utvecklande. Det som var mest värdefullt var att träffa andra ledare och diskutera ledarskap och verksamhetsutveckling.

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Det strategiska ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Se våra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan