Samordningsförbundet Centrala Östergötland om inkludering, jämställdhet och jämlikhet

Samordningsförbundet Centrala Östergötlands uppgift är att skapa förutsättningar så deras medlemmar kan arbeta tillsammans och samverka över organisationsgränserna. Målet är att individer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna försörja sig själva, känna sig delaktiga i arbetslivet och må bra.

Intervju med Johanna Lindblad

HR | Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare

Vad är ett samordningsförbund?

Det är en samordningsorganisation mellan svenska myndigheter som finansierar olika typer av rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna eller arbetslösa personer.

Målet är att individerna ska få stöd och rehabilitering så att de kan försörja sig själva.

Vad gör Samordningsförbundet Centrala Östergötland?

Insatser för individer

Via förbundet bygger medlemmarna upp insatser med bland annat arbetsträning, rehabilitering och praktik.

Stöd till personal

Förbundet stöttar medlemmarnas medarbetare genom att utveckla nya arbetssätt och tydliggöra roller.

Spridning av kunskap

Förbundet samlar och sprider kunskap från sitt arbete så det kan göra nytta för fler. Detta sker i form av utbildningar, föreläsningar, möten och nätverk.

Innovation och utveckling

Förbundet gör praktiskt innovationsarbete i nära samarbete med medlemmarna, till exempel Välfärdsguiden.

Målet är att alla ska kunna delta i arbetslivet på lika villkor.

Samordningsförbundet Centrala Östergötlands medlemmar är:

 • Försäkringskassan i Östergötland
 • Arbetsförmedlingen i Östergötland
 • Region Östergötland
 • Kinda kommun
 • Linköpings kommun
 • Åtvidabergs kommun.

Varför är det viktigt att arbeta med inkludering, jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen?

– Det är otroligt viktigt att arbeta med inkludering, jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen. Det skapar en öppen arbetsplats med starkare arbetsgrupper, menar Johanna.

Det är otroligt viktigt att arbeta med inkludering, jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsen.

Även den normställda gruppen mår bättre och presterar bättre när organisationer och företag arbetar med de här frågorna.

– Vi arbetar mycket med inkludering, jämställdhet och jämlikhet här på samordningsförbundet; vi vill föregå med gott exempel och leva som vi lär, förklarar Johanna.

Johanna berättar att det fungerar jättebra att ha anställda med olika typer av anställningsstöd.

Samordningsförbundet har ett par arbetsträningsplatser och anställda med stöd från såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan.

Samordningsförbundet har ett par arbetsträningsplatser och anställda med stöd från såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan.

Arbetsträningsplats ledde till anställning

Johanna kom in på Samordningsförbundet via en arbetsträningsplats och blev sedan anställd med lönestöd från Arbetsförmedlingen och ekonomiskt stöd i form av högriskskydd från Försäkringskassan.

– När jag började på Samordningsförbundet hade jag stått utanför arbetsmarknaden i sju år på grund av psykisk funktionsnedsättning‚ berättar Johanna.

En individ som befunnit sig utanför arbetsmarknaden under en längre tid kan behöva en trygg och välkomnande plats där hen successivt får bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende.

Fotograf: Annika Johansson, Samordningsförbundet Centrala Östergötland

En individ som befunnit sig utanför arbetsmarknaden under en längre tid kan behöva en trygg och välkomnande plats där hen successivt får bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende.

Individer som står långt från arbetsmarknaden innebär en stor samhällskostnad, såväl bidragsmässigt som hälsomässigt. Det är viktigt att så många som möjligt kommer i arbete och håller sig på arbetsmarknaden.

Dessutom innebär det ett stort lidande för individen att stå utanför arbetsmarknaden.

– Att ha ett arbete med sammanhang, rutiner, självständighet och en egen inkomst är viktigt för individen, säger Johanna.

Med det i åtanke tjänar företag på att ha mångfald i form av olika kön, etnicitet och funktionsnedsättningar. För ju fler perspektiv som finns, desto lättare är det att ta bättre och mer träffsäkra beslut.

– Fler perspektiv från olika sorters människor bidrar också till en trevligare kultur på arbetsplatsen, säger Johanna.

Fler perspektiv från olika sorters människor bidrar också till en trevligare kultur på arbetsplatsen.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland är en finansiell konstruktion

   • Samordningsförbundet Centrala Östergötland är en finansiell konstruktion som regleras genom lagen om finansiell samordning.
   • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen betalar hälften av deras kostnader medan region och kommun står för andra hälften.
   • Den gemensamma potten används till samordning av medlemmarnas tjänster via samordningsförbundet.

   Vägen till arbetsgivarna och Beskaeftigelses Indikator Projektet

   Rapporten “Vägen till arbetsgivarna” från Linköpings universitet Länk till annan webbplats. menar att individer med funktionsnedsättning i form av fysisk eller psykisk ohälsa, sociala svårigheter eller låg utbildningsgrad får ökade möjligheter för att inkluderas på arbetsmarknaden när samverkan mellan arbetsgivare och myndigheter sker.

   – I projektet Samordningsbron, som pågick mellan 2017 och 2023, har vi arbetat med kopplingen mellan myndigheter och näringslivet, via så kallade arbetsgivarkoordinatorer så att fler kan komma i sysselsättning, berättar Johanna.

   Enligt den danska studien Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP) Länk till annan webbplats. är parallella insatser, stort jobbfokus och tilltro från handläggaren hos offentliga aktörer oerhört viktigt för att en individ med komplex problematik ska komma ut i arbete.

   Samordningsförbundet Centrala Östergötland utgår bland annat ifrån tankarna och slutsatserna i den danska studien och rapporten “Vägen till arbetsgivarna” i sin verksamhet.

   Hur kan fler av Sobonas medlemsföretag föregå med ett gott exempel och inkludera i praktiken? Har du några konkreta tips?

   – Det finns mycket stöd att få från Arbetsförmedlingen. Ta kontakt med dem och säg att ni vill ta ert sociala ansvar genom att erbjuda praktikplatser eller arbetsträningsplatser. Testa att anställa någon med komplex problematik som står långt från arbetsmarknaden, uppmuntrar Johanna.

   Vidare tipsar Johanna om att lyfta frågor om inkludering, jämställdhet och jämlikhet i arbetsgrupper på arbetsplatsen.

   – Fråga er hur ni beter er mot varandra och fundera över vad just du behöver för att kunna göra ett bra jobb. Alla mår bättre av att få arbeta på det sättet som är bäst för var och en, säger Johanna.

   Fotograf: Johanna Lindblad, Samordningsförbundet Centrala Östergötland

   Fråga er hur ni beter er mot varandra och fundera över vad just du behöver för att kunna göra ett bra jobb.

   Hur viktigt är det att ha en kapacitet på företaget som arbetar med handledarskapet?

   – Det var viktigt för mig att ha en handledare i början. Täta avstämningar och möjligheten att kunna bolla frågor med någon skapade en trygghet, berättar Johanna.

   Johanna menar att det är viktigt att handledaren är utsedd och har fått tid avsatt för handledarskapet Länk till annan webbplats.. Hen behöver också ha förståelse för de utmaningar som kan uppstå vid anställning med olika typer av anställningsstöd.

   Dessutom måste handledarskapet vara förankrat hos ledningen.

   Vad är jämställdhet och inkludering kopplat till kompetensförsörjning för dig?

   – När en individ står långt utanför arbetsmarknaden eller saknar avslutad utbildning kan du titta på informell kompetens. Hen kanske har kunskaper från en ideell verksamhet, menar Johanna.

   Johanna berättar att systemet inte är jämställt. Arbetsförmedlingens arbete med jämställd arbetsmarknadsetablering Länk till annan webbplats. visar att handläggare på såväl Arbetsförmedlingen som på kommunerna runt om i landet generellt bedömer mäns arbetsförmåga högre än kvinnors.

   Män får mer och snabbare hjälp. Kvinnor får oftare rehabilitering och åtgärder som saknar ett jobbfokus, trots att studier visar att ett tydligt jobbfokus ger bäst resultat.

   – Det är viktigt att fundera över fördomar och kring hur vi bedömer en individs arbetsförmåga, säger Johanna.

   Alla är fulla av fördomar och bias. Men det är inte konstigt för så fungerar den mänskliga hjärnan. Vi delar in saker i fack.

   Alla är fulla av fördomar och bias. Men det är inte konstigt för så fungerar den mänskliga hjärnan.

   Det är viktigt att uppmärksamma detta hos sig själv och i arbetsgruppen för att bli medveten om sina fördomar och bias. Därmed kan vi motverka att vi agerar på dem.

   Samordningsbron skedde över organisationsgränserna

   Under samlingsnamnet Samordningsbron fanns en rad insatser mellan 2017–2023, inom exempelvis café och restaurang.

   Tanken var att utveckla rutiner och skapa strukturer för att länka samman resurser på ett smidigt och effektivt sätt.

   Under tiden i Samordningsbron hade deltagarna offentlig försörjning. Det var aktivitetsstöd, aktivitetsersättning eller försörjningsstöd.

   – Målet var att skapa en sammanhållen process där deltagarna kunde röra sig från behov av stöd till självständighet, avslutar Johanna.

   Flera av verksamheterna implementeras i ordinarie verksamhet hos kommunerna efter projekttidens slut.

   En individ som befunnit sig utanför arbetsmarknaden under en längre tid kan behöva en trygg och välkomnande plats där hen successivt får bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende.

   Företag: Samordningsförbundet Centrala Östergötland

   3 take-aways:

   • Individer som står långt från arbetsmarknaden får ökade möjligheter för att inkluderas på arbetsmarknaden när samverkan mellan arbetsgivare och myndigheter sker.
   • Alla har fördomar och bias; det är viktigt att bli medveten om dessa.
   • Parallella insatser, stort jobbfokus och tilltro från handläggaren hos offentliga aktörer är oerhört viktigt för att en individ med komplex problematik ska komma ut i arbete.

   Kontakt mig gärna vid frågor

   Conny Larsson

   Chef för kompetenskansliet

   Fler case