Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv

Aktuellt i projektet

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett verktyg som bidrar till språkutveckling av yrkessvenska för individer som inte har svenska som modersmål.

Till språkparlören

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date

Projektet bidrar till att utveckla en inkluderande och strategisk kompetensförsörjning för besöksnäring och kulturarv.

Varför gå med i projektet?

Genom att gå med i projektet får du insikter, lärdomar och kunskaper för att förändra hur du arbetar med företagets kompetensförsörjning, utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Välkommen och gå med i projektet!

2 nationella yrkesprofiler
har utvecklats och finns som verktyg i projektet.

Fortsatt utveckling sker av
den partsgemensamma branschvalideringsmodellen.

Vilken nytta skapar projektet?
Verktyg för introduktion, insteg, kompetensutveckling och validering.

Röster om projektet

 • Jag tycker att alla som har värdar eller assistenter i verksamheten ska använda yrkesprofilerna. För de är ett praktiskt verktyg och hjälper till att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

  Marie Svedin

  Museichef på museet HAMN

 • Vi tycker yrkesprofilen är en viktig faktor för oss som arbetsgivare ur employer branding-synpunkt. Den skapar en tydlighet och stärker varumärket inifrån och ut.

  Karolina Miller

  HR-konsult på Kalmar läns museum

 • Titta igenom det som finns hos Sobona och välj det som du tycker är bra. Ta russinen ur kakan. Gör det enkelt och anpassa det till er verksamhet.

  Claes Blomgren

  HR-chef på Fyrishov

Verktyg som används i projektet

Utvalda case

Fyrishov

På Fyrishov stödjer yrkesprofiler vid rekrytering och lärande på arbetsplatsen. Personalomsättningen är relativt hög.

Fyrishov tänker brett vid rekrytering

Jamtli

Tack vare introduktion och handledning har Jamtli kommit lång i processen kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Yrkesprofiler och validering ger nyttor

Kalmar Läns Museum

Kalmar läns museum skapar tydlighet genom yrkesroller och förstärker upplevelsen av varumärket.

Angenäma kompetensutmaningar

Detta är kompetenskansliet

Kompetenskansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster.

Nationella yrkesprofiler

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Bland Sobonas medlemsföretag inom besöksnäring och kulturarv finns verksamheter som museer, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt. Syftet var att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen.

Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Och inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Genomförande av relevanssäkrande branschpanel utifrån OCN-metoden för två yrkesroller inom Besöksnäring och kulturarv som Sobona tillsammans med branschföreträdare, fackliga organisationer och referensföretag utvecklat kommer påbörjas under hösten 2024 med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Dessa två nationella yrkesprofiler finns som verktyg:

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arena Älvshögsborg
 • Fyrishov
 • Got Event
 • Kommunal
 • Museet Hamn
 • Jamtli
 • Kalmar Läns Museum
 • Mångkulturellt Centrum
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Scandic
 • Sobona
 • Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Visit Stockholm.

Under 2020–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats. Vidare har Sobona och Kommunal medverkat i utvecklingen av två nationella yrkesprofiler och främjandearbete för nyanlända inom badbranschen.

Läs gärna mer i Sobonas pressmeddelande "Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen".

Tio saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom besöksnäring och kulturarv.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Möjliggör fler insteg inom besöksnäring och kulturarv.
 5. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintliga medarbetare.
 6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 7. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Synliggör framgångsexempel som till exempel Fyrishov där yrkesprofiler stödjer vid rekrytering och lärande på arbetsplatsen.
 9. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom besöksnäring och kulturarv förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Viktiga insikter för projektet

Genom besöksnärings- och kulturarvsprojektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete.

Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för besöksnärings- och kulturarvsprojektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Värd och assistent inom museiverksamhet

En tydlig insikt är att det har saknats nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller.

Under 2019 genomfördes därför en yrkesprofileringsprocess där två yrkesprofiler togs fram: värd och assistent i museiverksamhet.

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom besöksnäring och kulturarv. Yrkesprofilen värd kan användas brett inom branschen, till exempel för medarbetare som arbetar som värdar på arenor, i sim- och idrottshallar, bokning- och kassa på museum och andra verksamheter.

Assistent inom museiverksamhet stödjer andra yrkesroller inom verksamheten. Det kan vara medarbetare som är behjälpliga inom olika delar av ett museums verksamhet som till exempel vid digitalisering, rekvisita och arkiverande uppgifter.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd besöksnäring och kulturarv och har kvalitetssäkrats i en nationell panel med representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arena Älvshögsborg
 • Fyrishov
 • Got Event
 • Jamtli
 • Kalmar Länsmuseum
 • Kommunal
 • Mångkulturellt Centrum
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Scandic
 • Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Sobona
 • Visit Stockholm.

Yrkesprofiler och validering

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra validering enligt de framtagna yrkesprofilerna på företagen. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Det finns en framtagen valideringsmodell för besöksnäring och kulturarv. Denna modell drivs och förvaltas genom det partsgemensamma kompetenskansliet.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, chef för kompetenskansliet på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er utveckla hur ni jobbar med er långsiktiga kompetensförsörjning.

Filmbild

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler förstärker upplevelsen av varumärket

Karolina Miller är HR-konsult på Kalmar läns museum. Hon har varit med och tagit fram de nationella yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet tillsammans med Sobona och andra medlemsföretag.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler som ett praktiskt verktyg

Yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare samt skapa en bra introduktion för nya medarbetare och praktikanter.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Validering i praktiken – så här gör du!

Validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. Så här gör du i praktiken.

Filmbild

Webbinarium - Sobonas Yrkesprofiler inom besöksnäring och kulturarv

Anna Karin Jendert, VD på Nordiskt Valideringsforum, berättar om yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet som kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare.

Filmbild

Webbinarium - Validering inom besöksnäring och kulturarv, så här gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om att validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig utanför formell utbildning.

Projektägare

Referensbolag

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet