Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett av våra prioriterade områden.

Rapporten Samhällsbygge 2030

Varje dag, timme, minut och sekund bidrar kommunala företag till ett hållbart samhällsbygge. Syftet med Samhällsbygge 2030 är att belysa de kommunala företagens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi vågar rent av påstå att de kommunala företagen driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Rapporten Leda för hållbar utveckling

Hur bygger man hållbart i praktiken? Med insikter från de kommunala företagens kärnverksamhet presenteras arbetet med hållbar utveckling i en modell som utgörs av fem konkreta moment. Vi utgår ifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Nyheter, pressmeddelanden och mötesplatser

(Hämtar innehåll...)