Rapporter

Sobonas rapporter och undersökningar syftar till att bidra med kunskap och inspiration till medlemsföretagen och stärka deras framtidskapacitet genom att bidra med analys och material som tar sikte på viktiga frågor för medlemmarnas utveckling. Rapporterna används också för att synliggöra sektorn för kommunala företag.

Ny rapport: Balansmästarna - Så stärker kommunala företag det lokala näringslivet

Är det rimligt att kommunala bolag erbjuder varor och tjänster i gränslandet för vad som kan räknas som kommunal kompetens? När skapar de samhällsnytta för medborgarna och när riskerar de att bidra till osund konkurrens?

Läs mer i rapporten

Vilket ämne skulle du vilja läsa mer om? Skicka gärna in dina förslag och önskemål till oss.
Skriv in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Skriv in en korrekt e-postadress
Sobonas personuppgiftspolicy, öppnas i ett nytt fönster
Du behöver godkänna personuppgiftspolicyn