Digironden

Ett verktyg av Suntarbetsliv

Visste du att IT-strul orsakar en arbetstidsförlust på i genomsnitt 26 minuter per dag? Föreställ dig att i stället jobba med flyt i era IT-system och att tekniken underlättar ditt jobb. Första steget dit kan vara att göra en digital skyddsrond.

test

Sobona och Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Föreningens uppdrag är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap tillgänglig och använd på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag. Kunskapen baseras på resultat från forskning, beprövad erfarenhet och gällande arbetsmiljöregler. Suntarbetslivs utbud främjar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: 17 December 2022 Uppdaterad: 30 April 2023