Centrum för arbets- och miljömedicin

Centrum för arbets- och miljömedicin jobbar inom ett brett fält av ämnesområden för att bidra till mer kunskap och förbättringar inom området arbetsmiljö och miljö. Här görs studier och forskning som resulterar i seminarium. Det finns också en mottagning som tar emot personer som fått skador i arbetslivet.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.