Skyddsombud

På ett arbetsställe där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Antalet skyddsombud beror på omfattningen av hur riskfylld arbetsplatsen är. Kraven och skyldigheterna avseende skyddsombud finns reglerat i Arbetsmiljölagen (AML) och i arbetsmiljöförordningen (AMF).

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.