Vd-programmet

Skräddarsytt för dig som är vd, förbundsdirektör eller motsvarande i ett kommunalt företag.

Nästa programstart: 20-22 september 2021

Väx tillsammans med din organisation

Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema är därför att ge dig som vd ökad förståelse för de kommunala företagens sammanhang, omvärld och ägarförhållanden.

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Vd-programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag och har utvecklats i flera steg i dialog med vd:ar i Sobonas medlemsföretag. I denna dialog har vi särskilt prioriterat framtidsutmaningar för de kommunala företagen, samspelet mellan företagets olika delar och ägarna, samt de utmaningar som deltagande vd:ar upplever i nuläget. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Programmet riktar sig till dig som är vd, förbundsdirektör eller har motsvarande roll som högsta tjänsteman, exempelvis förbundsdirektör. Vd-programmet syftar till att stärka din förmåga att ta dig an det komplexa uppdraget att leda driva och utveckla kommunala företag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbete med nya aktörer. Detta ställer krav på dig som vd (eller har motsvarande roll) att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som vd och vilka nya grepp som behöver övervägas gällande ledarskap, organisation och styrning.

Den komplexa omvärldsbilden ställer också stora krav på en välfungerande ägardialog. Som vd behöver man kunna läsa och förstå det politiska landskapet och företagets större sammanhang. Det innebär ofta en balansakt mellan olika kraftfält och logiker, där ditt eget ledarskap och förmåga till samspel blir en nyckelfråga. Uthållighet och att orka över tid är en annan särskilt viktig fråga för vd, eftersom det är lätt att känna sig ensam i rollen.

Programmet varvar kvalificerade inspel från föreläsare från både den akademiska och praktiska världen, med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre utvecklingsgrupper. I programmet arbetar vi i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter deltagarna representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden. Genomgående teman är strategi, ägardialog, styrning och ekonomi vilket kombineras med arbete kring egna verksamhetsutmaningar och hur förändring kan implementeras.

Det här får du och din organisation

 • Förståelse för omvärlden och det sammanhang som kommunala företag verkar i med dess snabba tekniska och digitala utveckling och hur detta påverkar den egna verksamheten.
 • Insikter om hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen.
 • Kunskaper om ekonomisk styrning ur såväl koncern- som företagsperspektiv samt från ett hållbarhetsperspektiv.
 • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning.
 • Färdigheter i kommunikation (internt, med ägare och med samhället).
 • Slutsatser om vilket ledarskap som behövs samt vad ett uthålligt ledarskap innebär i rollen som vd/förbundsdirektör eller motsvarande.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Så hanterar vi covid-19

Vi anser att både digitala och fysiska möten har unika värden vid ledarutveckling och vi förenar det bästa från båda världar i våra program. Vi kombinerar en kvalitativ närvaro på kursgård med innovativ och personlig användning av digitala verktyg. Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna. För information om hur Kämpasten anpassat verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, läs mer här Länk till annan webbplats..

Vi följer rådande rekommendationer och riktlinjer kopplat till Covid-19 och anpassar programmen så att de både kan levereras digitalt och med fysisk närvaro.

Väx tillsammans med din organisation

Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema är därför att ge dig som vd ökad förståelse för de kommunala företagens sammanhang, omvärld och ägarförhållanden.

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Vd-programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag och har utvecklats i flera steg i dialog med vd:ar i Sobonas medlemsföretag. I denna dialog har vi särskilt prioriterat framtidsutmaningar för de kommunala företagen, samspelet mellan företagets olika delar och ägarna, samt de utmaningar som deltagande vd:ar upplever i nuläget. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Programmet riktar sig till dig som är vd, förbundsdirektör eller har motsvarande roll som högsta tjänsteman, exempelvis förbundsdirektör. Vd-programmet syftar till att stärka din förmåga att ta dig an det komplexa uppdraget att leda driva och utveckla kommunala företag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbete med nya aktörer. Detta ställer krav på dig som vd (eller har motsvarande roll) att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som vd och vilka nya grepp som behöver övervägas gällande ledarskap, organisation och styrning.

Den komplexa omvärldsbilden ställer också stora krav på en välfungerande ägardialog. Som vd behöver man kunna läsa och förstå det politiska landskapet och företagets större sammanhang. Det innebär ofta en balansakt mellan olika kraftfält och logiker, där ditt eget ledarskap och förmåga till samspel blir en nyckelfråga. Uthållighet och att orka över tid är en annan särskilt viktig fråga för vd, eftersom det är lätt att känna sig ensam i rollen.

Programmet varvar kvalificerade inspel från föreläsare från både den akademiska och praktiska världen, med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre utvecklingsgrupper. I programmet arbetar vi i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter deltagarna representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden. Genomgående teman är strategi, ägardialog, styrning och ekonomi vilket kombineras med arbete kring egna verksamhetsutmaningar och hur förändring kan implementeras.

Det här får du och din organisation

 • Förståelse för omvärlden och det sammanhang som kommunala företag verkar i med dess snabba tekniska och digitala utveckling och hur detta påverkar den egna verksamheten.
 • Insikter om hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen.
 • Kunskaper om ekonomisk styrning ur såväl koncern- som företagsperspektiv samt från ett hållbarhetsperspektiv.
 • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning.
 • Färdigheter i kommunikation (internt, med ägare och med samhället).
 • Slutsatser om vilket ledarskap som behövs samt vad ett uthålligt ledarskap innebär i rollen som vd/förbundsdirektör eller motsvarande.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Så hanterar vi covid-19

Vi anser att både digitala och fysiska möten har unika värden vid ledarutveckling och vi förenar det bästa från båda världar i våra program. Vi kombinerar en kvalitativ närvaro på kursgård med innovativ och personlig användning av digitala verktyg. Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna. För information om hur Kämpasten anpassat verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, läs mer här Länk till annan webbplats..

Vi följer rådande rekommendationer och riktlinjer kopplat till Covid-19 och anpassar programmen så att de både kan levereras digitalt och med fysisk närvaro.

Praktisk information

Programfakta

Programmet omfattar 9 programdagar uppdelat på 4 moduler

Nästa programstart 20 september 2021

Alla datum:
20-22 september 2021 (uppstart)
24-26 november 2021
9-11 februari 2022
12-13 maj 2022

Plats

Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg.
Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna.

Programavgift

54 000 kr exkl. moms.
Kostnader för kost och logi tillkommer vid internat

Språk

Svenska

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Programledare:

Gunnar Westling

Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Det strategiska ledarskapet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona i samarbete med:
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Dela sidan