Vd-programmet

Skräddarsytt för dig som idag är vd, förbundsdirektör eller motsvarande i ett kommunalt företag.

Nästa programstart är 25 september 2024.

För dig som är vd eller motsvarande i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Utvecklas tillsammans med din organisation

Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema är därför att ge dig som vd ökad förståelse för de kommunala företagens sammanhang, omvärld och ägarförhållanden.

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Vd-programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag och har utvecklats i flera steg i dialog med vd:ar i Sobonas medlemsföretag. I denna dialog har vi särskilt prioriterat framtidsutmaningar för de kommunala företagen, samspelet mellan företagets olika delar och ägarna, samt de utmaningar som deltagande vd:ar upplever i nuläget. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Programmet riktar sig till dig som är vd, förbundschef eller har motsvarande roll som högsta tjänsteman. En förutsättning för att kunna delta i Vd-programmet är att du, när programmet startar, är vd, förbundschef (eller motsvarande) eller att beslut i styrelsen är fattat innan programstart om att du ska tillträda som vd. Programmet är med andra ord inte ett förberedelseprogram för dig som i framtiden önskar bli vd, utan är utvecklat för dig som har den rollen idag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Ur innehållet:

 • Vad pågår i omvärlden?
 • Digitalisering och teknikskiften
 • Logikernas kamp
 • Likheter och skillnader i ekonomiska strukturer i företagen
 • Ägardialog och samspelet mellan ägare, styrelse och vd
 • Hållbarhet
 • Tillväxt och lönsamhet
 • Utveckling av ledningsgrupp
 • Förändringsarbete
 • Kommunikation (inåt och utåt)
 • Uthållighet i rollen som vd
 • Strategi- och omvärldsspaningar

De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbete med nya aktörer. Detta ställer krav på dig som vd (eller har motsvarande roll) att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som vd och vilka nya grepp som behöver övervägas gällande ledarskap, organisation och styrning.

Den komplexa omvärldsbilden ställer också stora krav på en välfungerande ägardialog. Som vd behöver man kunna läsa och förstå det politiska landskapet och företagets större sammanhang. Det innebär ofta en balansakt mellan olika kraftfält och logiker, där ditt eget ledarskap och förmåga till samspel blir en nyckelfråga. Uthållighet och att orka över tid är en annan särskilt viktig fråga för vd, eftersom det är lätt att känna sig ensam i rollen.

Programmet varvar kvalificerade inspel från föreläsare från både den akademiska och praktiska världen, med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre utvecklingsgrupper. I programmet arbetar vi i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter deltagarna representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden. Genomgående teman är strategi, ägardialog, styrning och ekonomi vilket kombineras med arbete kring egna verksamhetsutmaningar och hur förändring kan implementeras.

Det här får du och din organisation

 • Förståelse för omvärlden och det sammanhang som kommunala företag verkar i med dess snabba tekniska och digitala utveckling och hur detta påverkar den egna verksamheten.
 • Insikter om hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen.
 • Kunskaper om ekonomisk styrning ur såväl koncern- som företagsperspektiv samt från ett hållbarhetsperspektiv.
 • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning.
 • Färdigheter i kommunikation (internt, med ägare och med samhället).
 • Slutsatser om vilket ledarskap som behövs samt vad ett uthålligt ledarskap innebär i rollen som vd/förbundsdirektör eller motsvarande.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Utvecklingsgrupp för vd

För att möta behovet av fortsatt utveckling efter utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi, organiserar vi något vi kallar utvecklingsgrupper. Här drar vi nytta av den tillit och kunskap som utvecklats mellan deltagare – som tidigare genomgått utbildningsprogrammet tillsammans.

Så går det till
En utvecklingsgrupp möts 2–3 gånger per år under ett dygn (lunch till lunch) för att diskutera och forma ett lösningsförslag till några av gruppmedlemmarnas aktuella problemsituation. Varje möte förbereds genom en kontakt med var och en i gruppen, för att på så sätt identifiera de case som kommer behandlas. Arbetet i utvecklingsgruppen har fokus på ”verkstad” och verkliga case. Ett bra case är öppet, verklig, aktuell samt påverkbart. Den som tar upp ett case ska direkt eller indirekt
kunna medverka till lösningen av frågan i sin roll.

För vem?
Deltagande erbjuds dig som tidigare genomgått Vd-programmet inom Kommunala företagens ledarskapsakademi. En utvecklingsgrupp består av 7–10 personer.

Handledare
Utvecklingsgruppen leds av två handledare, som kombinerar olika kompetens. Den ena handledaren, Gunnar Westling, är tillika programledare för vd-programmet. Den andra handledaren utses av Sobona med en kompetens som är av relevans för målgruppen.

Intresseanmälan
Din intresseanmälan sänder du till e-post till Anna Lirén,
Sobona: anna.liren@sobona.se

Kostnad
Kostnaden för att delta under tre träffar är 25 000 kr exklusive moms. Därtill tillkommer kostnad för mat, logi och egna resekostnader.

Plats
Våra träffar och workshops med utvecklingsgrupperna bokas på en konferensanläggning i Stockholmsområdet eller på annan plats efter överenskommelse med gruppen.

Utvecklas tillsammans med din organisation

Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema är därför att ge dig som vd ökad förståelse för de kommunala företagens sammanhang, omvärld och ägarförhållanden.

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Vd-programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag och har utvecklats i flera steg i dialog med vd:ar i Sobonas medlemsföretag. I denna dialog har vi särskilt prioriterat framtidsutmaningar för de kommunala företagen, samspelet mellan företagets olika delar och ägarna, samt de utmaningar som deltagande vd:ar upplever i nuläget. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.

Vem är programmet till för?

Programmet riktar sig till dig som är vd, förbundschef eller har motsvarande roll som högsta tjänsteman. En förutsättning för att kunna delta i Vd-programmet är att du, när programmet startar, är vd, förbundschef (eller motsvarande) eller att beslut i styrelsen är fattat innan programstart om att du ska tillträda som vd. Programmet är med andra ord inte ett förberedelseprogram för dig som i framtiden önskar bli vd, utan är utvecklat för dig som har den rollen idag. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.


Ur innehållet:

 • Vad pågår i omvärlden?
 • Digitalisering och teknikskiften
 • Logikernas kamp
 • Likheter och skillnader i ekonomiska strukturer i företagen
 • Ägardialog och samspelet mellan ägare, styrelse och vd
 • Hållbarhet
 • Tillväxt och lönsamhet
 • Utveckling av ledningsgrupp
 • Förändringsarbete
 • Kommunikation (inåt och utåt)
 • Uthållighet i rollen som vd
 • Strategi- och omvärldsspaningar

De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbete med nya aktörer. Detta ställer krav på dig som vd (eller har motsvarande roll) att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som vd och vilka nya grepp som behöver övervägas gällande ledarskap, organisation och styrning.

Den komplexa omvärldsbilden ställer också stora krav på en välfungerande ägardialog. Som vd behöver man kunna läsa och förstå det politiska landskapet och företagets större sammanhang. Det innebär ofta en balansakt mellan olika kraftfält och logiker, där ditt eget ledarskap och förmåga till samspel blir en nyckelfråga. Uthållighet och att orka över tid är en annan särskilt viktig fråga för vd, eftersom det är lätt att känna sig ensam i rollen.

Programmet varvar kvalificerade inspel från föreläsare från både den akademiska och praktiska världen, med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre utvecklingsgrupper. I programmet arbetar vi i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter deltagarna representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden. Genomgående teman är strategi, ägardialog, styrning och ekonomi vilket kombineras med arbete kring egna verksamhetsutmaningar och hur förändring kan implementeras.

Det här får du och din organisation

 • Förståelse för omvärlden och det sammanhang som kommunala företag verkar i med dess snabba tekniska och digitala utveckling och hur detta påverkar den egna verksamheten.
 • Insikter om hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen.
 • Kunskaper om ekonomisk styrning ur såväl koncern- som företagsperspektiv samt från ett hållbarhetsperspektiv.
 • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning.
 • Färdigheter i kommunikation (internt, med ägare och med samhället).
 • Slutsatser om vilket ledarskap som behövs samt vad ett uthålligt ledarskap innebär i rollen som vd/förbundsdirektör eller motsvarande.
 • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
 • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.

Utvecklingsgrupp för vd

För att möta behovet av fortsatt utveckling efter utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi, organiserar vi något vi kallar utvecklingsgrupper. Här drar vi nytta av den tillit och kunskap som utvecklats mellan deltagare – som tidigare genomgått utbildningsprogrammet tillsammans.

Så går det till
En utvecklingsgrupp möts 2–3 gånger per år under ett dygn (lunch till lunch) för att diskutera och forma ett lösningsförslag till några av gruppmedlemmarnas aktuella problemsituation. Varje möte förbereds genom en kontakt med var och en i gruppen, för att på så sätt identifiera de case som kommer behandlas. Arbetet i utvecklingsgruppen har fokus på ”verkstad” och verkliga case. Ett bra case är öppet, verklig, aktuell samt påverkbart. Den som tar upp ett case ska direkt eller indirekt
kunna medverka till lösningen av frågan i sin roll.

För vem?
Deltagande erbjuds dig som tidigare genomgått Vd-programmet inom Kommunala företagens ledarskapsakademi. En utvecklingsgrupp består av 7–10 personer.

Handledare
Utvecklingsgruppen leds av två handledare, som kombinerar olika kompetens. Den ena handledaren, Gunnar Westling, är tillika programledare för vd-programmet. Den andra handledaren utses av Sobona med en kompetens som är av relevans för målgruppen.

Intresseanmälan
Din intresseanmälan sänder du till e-post till Anna Lirén,
Sobona: anna.liren@sobona.se

Kostnad
Kostnaden för att delta under tre träffar är 25 000 kr exklusive moms. Därtill tillkommer kostnad för mat, logi och egna resekostnader.

Plats
Våra träffar och workshops med utvecklingsgrupperna bokas på en konferensanläggning i Stockholmsområdet eller på annan plats efter överenskommelse med gruppen.

Praktisk information

Omfattning och format

Programmet omfattar 9 programdagar uppdelat på 4 moduler

Vad kostar det?

Medlemspris: 65 000 kr exkl. moms.
Kostnader för kost och logi tillkommer vid internat.

Plats

Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg.
Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna.

Datum

Programstart: 25 september 2024
Modul 1: 25-27 september 2024
Modul 2: 20-22 november 2024
Modul 3: 5-7 februari 2025
Modul 4: 15-16 maj 2025

Program som startade 2023
Modul 4: 16-17 maj 2024

Språk

Svenska

Högkvalitativa föreläsare som på ett enkelt sätt lärde oss hur svåra saker kan förenklas

Mikael Skoog
Kanslichef på Räddningstjänsten Östra Götaland
Veronica Bjurulf
Vd för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

Roligast var att lära känna alla andra vd:ar och få utbyta erfarenheter

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Programledare: Gunnar Westling

Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar leder bland annat Vd-programmet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Kari Anne Gransäter
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Telefon: 08-586 174 37

Se våra andra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan