Samverkansavtal

Genom ett avtal kan verksamheten och de fackliga organisationerna hantera den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen.

Ett centralt samverkansavtal har slutits mellan de centrala parterna inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.