Logga

Samverkansavtal

Genom ett avtal kan verksamheten och de fackliga organisationerna hantera den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen.

Ett centralt samverkansavtal har slutits mellan de centrala parterna inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!