Logga

Nödfallsövertid

Arbetsgivaren kan ta ut nödfallsövertid enligt 9 § i arbetstidslagen. För att arbete ska räknas som nödfallsövertid ska det vara fråga om en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet, som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren och som har vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!