Logga

Välkommen på Valideringskonferensen 2022

Tema: Livslångt lärande ett måste för framtidens arbetsmarknad. Betydelsen för samhälle, företag och individ.

Arbetsmarknaden förändras snabbt och blir alltmer rörlig. Grön omställning, digitalisering, effekter av covid-19, förändringar i arbetsrätt och omställningsstöd samt nya kollektivavtal för omställningsfonderna visar på vikten av livslångt lärande, kompetensutveckling, lärande på arbetsplatsen och validering för en väl fungerade kompetensförsörjning.

Den 9 november 2022 anordnas Valideringskonferensen för fjärde året i rad.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Valideringskonferensens innehåll

Konferensen ger en aktuell bild av de förutsättningar som finns för utveckling och pågående arbete inom validering i Sverige.

Under dagen får du ta del av olika perspektiv utifrån individ- och arbetsgivarperspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

Röster från Valideringskonferensen 2021

“Det livslånga lärandet krävs för den som vill vara anställningsbar hela livet.”

Eva Wikström
vd Omställningsfonden

“I budgeten för 2022 framgår det att det kommer bli en skyldighet för kommunerna att erbjuda inledande kartläggning och validering inom ramen för Komvux.”

Kristina Persdotter
statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström på Utbildningsdepartementet

Några av talarna på konferensen

  • Carl Bennet, Huvudägare Getinge, Elanders och Lifco

  • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

  • Christer Bergqvist, enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

  • Eva Wikström, vd Omställningsfonden

  • Per Andersson, professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap (IBL) och lärande, avdelningen för pedagogik för vuxnas lärande (PVL) Linköping universitet

  • Björn Flintberg, projektledare Livslångt lärande Forskningsinstitutet Rise

  • Nurgül Iljas Eminovska, chef Sociala Projekt MKB Fastighets AB

Program

09.30–09.40 Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona

Willy Silberstein, moderator

Block 1 Samhällsperspektiv
09.40–10.00 Ekonomiperspektiv i en föränderlig värld

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR Länk till annan webbplats.


Efter två år med pandemi som mot alla odds resulterat i rekordresultat i svensk offentlig sektor och inte minst kommuner och regioner har ekonomin nu vänt i rekordfart.


Krig i Ukraina, komponentbrist, personalbrist, snabb inflation och stigande räntor gör att ekonomin de kommande åren ser riktigt tuff ut. Vad blir effekten av detta och hur kan kommunsektorn och staten agera?

10.00–10.20 Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet

Christer Bergqvist, enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats.

Helén Björnsdotter, projektledare BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan) Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats.


Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet.


Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter.


Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av yrkesbevis/nivåplacerade kvalifikationer i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) Länk till annan webbplats. och lärdomar från BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan).

10.20–10.40 Paradigmskifte eller bara lite annorlunda? - En arbetsmarknad i förändring.

Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.

Annika Dolk, stiftelserektor/vd på Folkuniversitetet region syd Länk till annan webbplats.


Hur kan vi gemensamt möta de utmaningar vi står inför kopplat till alla de bitar som ingår i kompetensförsörjningspusslet?

10.40–10.55 Paus
Block 2: Nya sätt att se på kompetens
10.55–11.15 Validering och perspektiv på det livslånga lärandet – vad säger forskningen?

Per Andersson, professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap (IBL) och lärande, avdelningen för pedagogik för vuxnas lärande (PVL) Linköping universitet Länk till annan webbplats.


Hur kan vi synliggöra och ge erkännande åt vad människor kan, oberoende av var, när och hur de lärt sig detta?


Per forskar om validering av kunskap och kompetens, men också om yrkeslärares kompetensutveckling och om vuxenutbildningens marknadisering. Här ger han en inblick i aktuell forskning kring validering, kompetens och livslångt lärande.

11.15–11.35 Ett utbildningsperspektiv på livslångt lärande och validering

Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund Länk till annan webbplats.


Hur påverkar en snabb och föränderlig arbetsmarknad det formella utbildningssystemet? Och hur kan olika arbetsgivares behov involveras, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv?

11.35–11.55 Mikromeriter och projektet ”Kompetenspass”

Hans Almgren, utredare Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats.

Björn Flintberg, projektledare Livslångt lärande Forskningsinstitutet Rise Länk till annan webbplats.

Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare VafabMiljö Länk till annan webbplats. samt kvalitetssäkrare branschvalidering Sobona


Allt fler behöver uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att vara redo för en arbetsmarknad som förändras och utvecklas snabbt.


Projektet Kompetenspasset Länk till annan webbplats. undersöker vilken roll mikromeriter kan ha för individen i det livslånga lärandet.

11.55–12.10 Föreläsning

Talare och innehåll presenteras inom kort.

12.10–13.00 Lunchpaus
Block 3 Kompetensutveckling och omställning utifrån nationellt, regionalt och lokalt perspektiv
13.00–13.20 Förebyggande åtgärder inom omställning skapar nya möjligheter

Eva Wikström, vd Omställningsfonden Länk till annan webbplats.

Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS Trygghetsfond Länk till annan webbplats.


Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.


Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

13.20–13.40 Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan

Karin Funcke, regional projektledare för Valideringslyft Regionala utvecklingsförvaltningen Region Dalarna Länk till annan webbplats. - Näringslivsutveckling


Region Dalarna samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom utbildning, kompetens, arbetsmarknad och validering med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer.


Effektiva strukturer för validering främjar den långsiktiga kompetensförsörjningen.


Projektet Valideringslyftet

Regionerna spelar en betydelsefull roll i arbetsmarknadsfrågor och Region Dalarna medverkar i projektet Valideringslyftet Länk till annan webbplats..


Genom validering ökar möjligheterna att ta vara på den kompetensreserv som finns i länet, det vill säga kompetens som anställda och arbetssökande redan har men som i dagsläget inte är synliggjord och erkänd.


Region Dalarna har påbörjat ett utvecklingsarbete med samverkan med berörda aktörer kring validering. Detta för att starta byggandet av en regional struktur för validering i Dalarna Länk till annan webbplats..

13.40–14.00 Gårdsvärdar på MBK och att arbeta med hållbar utveckling ger affärsmässig samhällsnytta och validering ger ett formellt värde

Nurgül Iljas Eminovska, chef Sociala Projekt MKB Fastighets AB Länk till annan webbplats.


Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, startade projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen år 2018.

 

I den första piloten anställdes fem kvinnor; tre år senare är de 44 anställda.

 

Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda ett formellt kompetensintyg med hjälp av Sobonas valideringsmodell för fastighetsbranschen.

 

Kompetensintyget och bedömningen synliggör gårdsvärdarnas kunnande och ökar chanserna till framtida jobb.

Block 4 Individperspektiv på lärande
14.10–14.40 Representanter från politiken

Talare och innehåll presenteras inom kort.

14.40–15.00 Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler. Varför krångla till det?

Carl Bennet, huvudägare Getinge, Elanders och Lifco Länk till annan webbplats.

Lotta Naglitsch, Validering Väst Länk till annan webbplats.


Finns det något bättre och effektivare sätt att validera en person än i skarpt läge på en arbetsplats? Genom lärlingsutbildning inom formell utbildning lär man sig jobbet på jobbet.


Kombinera validering och lärlingsutbildningar

Hur kan man kombinera validering och lärlingsutbildningar för att underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning?


Lotta Naglitsch är Sveriges representant på EU-nivå för lärlingsutbildningar. Hon har tidigare arbetat som rektor och som föreståndare vid Skolverket Länk till annan webbplats..

15.00–15.20 Valideringens betydelse för individen och arbetsplatsen

Talare och innehåll presenteras inom kort.

15.20–15.30 Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Per Nordenstam, vd Sobona

Willy Silberstein, moderator

Konferensen anordnas av

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2021

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!