Förebyggande åtgärder inom omställning skapar nya möjligheter

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till kompetensförsörjningen som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.

Eva Wikström är vd på Omställningsfonden Länk till annan webbplats. och Johan Frisö är verksamhetsansvarig på KFS-företagens Trygghetsfond Länk till annan webbplats..

Eva inleder med att berätta hur stolta och glada både hon och Johan är över att vara en del av årets Valideringskonferens.

– I år är vi ännu mer relevanta eftersom parterna har integrerat validering i kollektivavtalet, säger Eva.

I år är vi ännu mer relevanta eftersom parterna har integrerat validering i kollektivavtalet.

Det gemensamma kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR från 1 oktober 2022 möjliggör arbetet med livslångt lärande inom välfärdssektorn.

I avtalet finns delar som stöttar medarbete under anställning och även som tidigare vid uppsägning, där hen inte kan återgå till arbetet på grund av arbetsbrist eller nedsatt arbetsförmåga.

– Det nya i avtalet är karriärstöd eller rådgivningsstöd som medarbetaren kan få under sin anställningstid, förklarar Eva.

Det nya i avtalet är karriärstöd eller rådgivningsstöd som medarbetaren kan få under sin anställningstid.

Stöd för arbetsgivare och fackliga företrädare

En del i avtalet handlar om förebyggande insatser och medel som är avsatta under 2021–2023 samt det förstärkta stödet för strategisk kompetensförsörjning.

Johan fastslår att fonderna har arbetat med förebyggande insatser i flera år med fokus på att stötta medlemsföretagen med dess medarbetare genom att bidra med medel till kompetensförsörjning.

I det nya avtalet finns tre kriterier för att kunna söka medel:

 1. Arbetsgivarens behov inom kompetensförsörjnings på kort och lång sikt.
 2. Öka medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
 3. Vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetares befintliga anställning.

– Det finns stora möjligheter att få hjälp och medel för kompetensutveckling, understryker Johan.

Parterna har kommit överens om att medlemsföretagen också kan söka medel för validering.

Parterna har kommit överens om att medlemsföretagen också kan söka medel för validering.

Totalt finns cirka 95 miljoner kronor kvar att ansöka om för förebyggande insatser 2021–2023.

Strategisk kompetensförsörjning

Fonderna har ett utökat uppdrag i att vara ett stöd i arbetet med strategisk kompetensförsörjning kring:

 • Behovs- och omvärldsanalys
 • Konkretisera framtida kompetensbehov
 • Kompetensinventering
 • Framtagande av kompensstrategi samt sätta mål och uppföljning.

Inom ramen för förebyggande insatser arbetar fonderna redan i dag med workshops, inspirationer samt delar erfarenheter för att vara nav och motor i frågor om kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn.

Medarbetares kompetensutveckling under anställning

Utökade målgrupper är en ny del i avtalet. Målgruppen “tillsvidareanställda” har funnits i avtalet sedan tidigare men numera innefattas även individer med en tidsbegränsad anställning.

I avtalet finns:

 • Individuellt grundläggande stöd med kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning och validering.
 • Stöd för studieledig med omställningsstöd från CSN, studiestöd och eventuellt lån.
 • Kompletterande studiestöd från fonderna:
 1. Kompletterande studiestöd.
 2. Förlängt studiestöd.
 3. Kortvarigt studiestöd.

– Fonderna har haft förmånen att vara en del av Sobonas utveckling av valideringsmodellerna och vi ser värdet i ett yrkesbevis för uppsagda individer, eftersom det hjälper dem att påvisa vad de kan, berättar Johan.

Fonderna har haft förmånen att vara en del av Sobonas utveckling av valideringsmodellerna och vi ser värdet i ett yrkesbevis för uppsagda individer, eftersom det hjälper dem att påvisa vad de kan.

Johan konstaterar att det har pratats om kompetens och språkets

betydelse under förmiddagen på Valideringskonferensen. Han berättar

att filmen - “Förebyggande insatser – Renovas språklyft Länk till annan webbplats.” är ett exempel på hur medel till förebyggande insatser kan användas i praktiken.

Vilka möjligheter ser ni med det nya avtalet?

– Vi benämner det som “möjligheternas avtal” och bredden och paletten som finns för individer under anställning är stor, menar Eva.

Vilka utmaningar ser ni med det nya avtalet?

– Eftersom individen kan kontakta fonderna för att kompetensutveckla sig och få studiestöd kan det skapa en krock i företaget och bli ett moment 22, säger Johan.

Eva flikar in att det handlar om att utbildningsanordnarna ska hitta en dialog och en flexibilitet i utbildningar och insatser för kompetensutveckling.

Det handlar också om att arbetsgivarna ska informera medarbetarna om vilka möjligheter som finns.

Interaktion och samverkan är viktigt, tillsammans.

Vilka råd vill ni skicka till Sobonas medlemsföretag?

– Jag vill skicka med möjligheterna till förebyggande insatser, säger Johan.

­– Kontakta oss och ta stöd i arbetet med omställning och kompetensutveckling för att möta framtidens krav och behov, avslutar Eva.