Paradigmskifte eller bara lite annorlunda? - En arbetsmarknad i förändring.

Den svenska arbetsmarknaden förändras snabbt. Hur kan verktyget validering hjälpa individer och arbetsgivare att möta dessa förändringar?

Jörgen Bergvall är metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats. och Annika Dolk är stiftelserektor/vd på Folkuniversitetet region syd Länk till annan webbplats..

Jörgen inleder med att berätta att hans utgångspunkt under föreläsningen är det livslånga lärandet och hur det ska få ett erkännande och den mening som det förtjänar.

En arbetsmarknad i förändring

Som Annika Wallenskog berättade har vi både arbetskraftsbrist och arbetslöshet parallellt.

Mycket av den kompetens som efterfrågas finns hos arbetslösa men den kompetensen är varken synliggjord eller erkänd.

Mycket av den kompetens som efterfrågas finns hos arbetslösa men den kompetensen är varken synliggjord eller erkänd.

Yrken försvinner, yrken tillkommer och yrken omdefinieras vad gäller sitt innehåll.

– Språkkunskaper är fortsatt viktiga och här måste vi arbeta bättre och klokare, fastslår Jörgen.

Lärandets demografi handlar om var, hur, när och på vilket sätt en individ lär sig något. Någonstans mellan 75 och 95 procent av allt lärande som en individ tillägnar sig är informellt. Därför behöver vi uppmärksamma och bejaka det bättre än tidigare.

För att möta arbetsmarknaden i förändring behöver både individer, organisationer, metoder och strukturer ställa om.

För att möta arbetsmarknaden i förändring behöver både individer, organisationer, metoder och strukturer ställa om.

Slutsatser

 • Skolan klarar inte utmaningarna inom kompetensförsörjning ensam
 • Kunskapssynen måste förändras och utvecklas – kunnandet måste vara centralt
 • Samverkan över organisationsgränser måste öka
 • Kompetensförflyttning
 • Kompetensområden
 • Mikromeriter och generella överförbara kompetenser
 • Ta vara på och utveckla befintliga kompetenser.

Vad är generella kompetenser?

Jörgen delar upp generella kompetenser i två delar:

 1. Grundläggande allmänna kompetenser:
 • Överföringsbara
 • Ej kontextbundna
 • Universella.
 1. Mer komplexa generella kompetenser:
 • Överföringsbara
 • Ej kontextbundna
 • Universella.

Vad är en mikromerit?

En mikromerit är ett kvalitetssäkrat bevis och beskrivning i form av läranderesultat på en individs kunnande inom ett avgränsat område.

Beviset är utfärdat av ett behörigt organ, har ett egenvärde och kan byggas på mot en kvalifikation.

Mikromeriters användningsområden:

 • Lärandeverksamheter
 • Kompetensstandarder/kvalifikationer
 • Kartläggning
 • Validering
 • Underlag i rekryteringsprocesser
 • Medvetandegöra individer och ge vägledning
 • Ett naturligt inslag i det livslånga och livsvida lärandet.

Annika tar över och berättar att Folkuniversitetet region syd samarbetar med Nordiskt Valideringsforum.

– Sedan decennier har vi arbetat med individer och utvecklat dem i deras livslånga lärande. Numera kan vi även validera deras kompetens, säger Annika.

Validering handlar om att synliggöra en individs kompetenser. Det handlar också om att hjälpa en arbetsgivare att synliggöra de kompetenser som en arbetsgivare värdesätter vid anställning.

– Detta är speciellt viktigt för utrikesfödda individer som har med sig både yrkeskunskap och kompetens, men svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden, menar Annika.

Genom att validera deras kompetenser blir de mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Pågående projekt

Annika berättar om fyra projekt som antingen är på gång eller är under diskussion.

Svensklyftet

Behov? Kompetensförstärkning av svenska i en omsorgsförvaltning i Landskrona.

Varför? För att kunna rekrytera individer till äldreomsorgen behöver de kunna svenska och även för att stärka svenskan hos befintliga medarbetare.

Hur? Folkuniversitetet testar, gör en kartläggning, har svenskundervisning och validerar individernas kompetens mot modulerna ”service och bemötande” samt ”svenska”.

Projekt med Arbetsförmedlingen

Behov? Få fler långtidsarbetslösa i arbete.

Hur? Validera generella kompetenser i samverkan med Arbetsförmedlingen

Pilotprojekt föreslås med andra studieförbund i Skåne (Folkuniversitetet), Fyrbodal (ABF) och i norra Sverige (NBV).

Status: diskussioner pågår.

Studiecirklar i byggnadsvård

Behov? Fredriksdals muséer och trädgårdar i Helsingborg vill bevara kunskaper och öka möjligheten att rekrytera kunnig arbetskraft. Men kompetensen är låg och de har svårt att rekrytera individer.

Hur? Undervisning i cirkelform och diplomutbildningar. Framtagning av specifika moduler i samverkan.

Status: diskussioner pågår.

SFI-trainee i Helsingborg

Behov? Göra individer som studerar SFI redo för arbetsmarknaden under deras studietid.

Hur? Betyg i svenska och validering av kompetenser för arbetslivet såsom ”digitala verktyg för kommunikation och information”.

Status: På gång.

Annika avslutar med att lyfta fördelarna med validering, för både individ och arbetsgivare.