Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Förutsättningar för utveckling och arbete med validering i Sverige, perspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

Per Nordenstam, vd på Sobona, inleder med att konstatera att det är drygt 500 deltagare på konferensen, vilket gör detta till Sveriges största valideringskonferens.

Vidare berättar Per att Annika Wallenskog, som är chefsekonom på SKR, kommer berätta om den perfekta stormen som vi är på väg in i.

Det är höga räntor och inflation samtidigt som det är en enorm efterfrågan på kompetens.

– Mitt budskap till Sobonas 1 100 medlemsföretag handlar om att inte avvakta stormen, utan i stället se den som en möjlighet för att börja arbeta med kompetensförsörjningen, understryker Per.

Mitt budskap till Sobonas 1 100 medlemsföretag handlar om att inte avvakta stormen, utan i stället se den som en möjlighet för att börja arbeta med kompetensförsörjningen.

Nya kollektivavtal från oktober 2022

Det finns nya kollektivavtal från den 1 oktober 2022 som handlar om kompetens och omställning. Kollektivavtalen innehåller möjligheter till finansiering för vidareutbildning för livslångt lärande.

Sobona har krokat arm med berörda branschorganisationer och det finns startklara verktyg Länk till annan webbplats. som kan hjälpa till i arbetet med kompetensförsörjning.

Moderator Thomas Nylund konstaterar att Per är mycket engagerad i ämnet kompetensförsörjning och frågar om det känns bra att saker är på gång på allvar nu.

– En perfekt storm känns aldrig bra, men å andra sidan kan den få saker att hända och jag tror många inser att de måste göra någonting nu, svarar Per.

Att arbeta med kompetensförsörjningen rustar företagen så de hänger med i utvecklingen för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Att arbeta med kompetensförsörjningen rustar företagen så de hänger med i utvecklingen för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

– Man kan bygga en bivack och gömma sig för stormen; man kan också bygga segel och ta vara på kraften, avslutar Per.