Kommunal om vikten av validering och betydelsen för ett cirkulärt arbetsliv

Kommunal medverkar i Sobonas arbete kring branschvalidering och även i flera andra branschers valideringsarbete.

Barbro Andersson är vice förbundsordförande på Kommunal Länk till annan webbplats.. Hon ansvarar för frågor som rör arbetsmarknad, omställning samt bransch- och yrkesutvecklingsfrågor. Frågor som rör validering är en viktig del i detta.

Barbro berättar att Kommunal medverkar i valideringsarbetet kring modellerna för:

Vidare medverkar de i Sobonas branschvalideringsarbete.

Kommunals medlemmar är verksamma inom många olika branscher och i över 200 olika yrken.

– Kommunal är stolta över det värdefulla arbete som görs och vill intensifiera arbetet framåt, eftersom siffror över antalet valideringar har minskat sedan 2019, berättar Barbro.

Kommunal är stolta över det värdefulla arbete som görs och vill intensifiera arbetet framåt.

Vad är bra och unikt med Sobonas valideringsmodell?

Barbro konstaterar att den här texten från Sobona beskriver det som är bra och unikt med valideringsmetoden:

“Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer tillägnats sig, oavsett hur, var eller när den förvärvats. Validering ger nytta för individ, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer både från studier och yrkesliv, både nationellt och internationellt.”

Kommunals politik i dessa frågor handlar om att medlemmen ska få möjlighet till yrkes-, kompetens- och löneutveckling under hela sitt arbetsliv.

Utifrån detta är arbetet med att partsgemensamt utveckla branschvalideringen inom fler branscher väldigt viktigt.

Utifrån detta är arbetet med att partsgemensamt utveckla branschvalideringen inom fler branscher väldigt viktigt.

Det bidrar till att anställda vågar ta steget att bli validerade, att arbetsgivare blir attraktivare och inte minst är det viktigt för branschen och samhället i stort.

Fortsatt utveckling av valideringsmöjligheter

Kommunal ser en fortsatt utveckling av valideringsmöjligheter som en lösning på “konflikten” med den ökande arbetskraftsbristen och att många samtidigt som står utanför arbetsmarknaden.

Kommunal ser en fortsatt utveckling av valideringsmöjligheter som en lösning på “konflikten” med den ökande arbetskraftsbristen och att många samtidigt som står utanför arbetsmarknaden.

– Vi vet också att en fullständig gymnasieexamen bidrar till att lättare komma i arbete, berättar Barbro.

Ibland kan en individ uppfatta valideringen som att hen ska bedömas utifrån det som hen inte klarar av.

Där kan Kommunal, arbetsgivare, bedömare och utbildningsanordnare tillsammans använda tillgängliga kanaler för att sprida det fina och positiva som kommer av validering.

– Kommunal fortsätter arbeta med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och vi ser att validering behöver vara möjligt i alla skolformer, så fler får chansen att hoppa på och fullfölja valideringen, menar Barbro.

Personliga tankar om validering

Barbro avslutar med dela sina personliga tankar om validering.

– Validering är ett sätt att skapa ett cirkulärt arbetsliv, där individens förvärvade kunskaper omsätts till värdefull dokumentation för att stärka sin position och yrkesstolthet, fastslår Barbro.

Detta bidrar i sin tur till att arbetsgivare kan utveckla sina befintliga medarbetare i stället för att rekrytera nya. Dessutom kan de befintliga medarbetarna bli ännu mer stolta över sitt arbete.

Alla vinner på att validering tillsammans med andra utvecklingsåtgärder ger ett mer stimulerande arbetsliv.

Alla vinner på att validering tillsammans med andra utvecklingsåtgärder ger ett mer stimulerande arbetsliv.