Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Hur kan validering och lärlingsutbildningar kombineras för att underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning?

Lotta Naglitsch arbetar inom det egna konsultföretaget Lärlingsutvecklarna och på Validering Väst Länk till annan webbplats..

Lotta berättar att Validering Väst är en regional stödstruktur för validering för Västra Götalands 49 kommuner. Tillsammans med Västsvenska handelskammaren utförs det treåriga pilot-projektet Yrkestrainee med validering Länk till annan webbplats. med syftet att få skola och arbetsliv att närma sig varandra.

– Piloten handlar om att ta vara på det som individer redan kan genom validering av deras kunskaper, men också att de ska få betyg från Komvux och Yrkesvux med lärlingsutbildningen som finns där, förklarar Lotta.

Piloten handlar om att ta vara på det som individer redan kan genom validering av deras kunskaper, men också att de ska få betyg från Komvux och Yrkesvux.

Pilotens mål

Pilotens mål är att skapa en effektiv modell för validering med kompletterande utbildning som innehåller följande delar:

  • Konvertering: branschens kompetensstandarder, yrkesbevis och jobbspår översätts till kurspaket inom det reguljära utbildningssystemet.
  • Kartläggning: vägledning och synliggörande samt i vissa fall även erkännande av individens tidigare kunskaper och vägledning mot lämplig utbildning.
  • Flexibel kompletterande utbildning i lärlingsform: utifrån individens förutsättningar och arbetsgivarens behov.

Politiken vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. Ett svar på detta är lärlingsutbildningar som handlar om att lära sig jobbet på jobbet.

Yrkestrainee på fyra principer

Yrkestrainee handlar om att en individ går en lärlingsutbildning inom Komvux samtidigt som hen är anställd med lön under anställningstiden.

Yrkestrainee handlar om att en individ går en lärlingsutbildning inom Komvux samtidigt som hen är anställd med lön under anställningstiden.

Yrkestrainee är uppbyggt på de fyra principerna:

  1. Företagsanpassat – studieplanen ska finnas på arbetsplatsen där lärlingen är.
  2. Reguljär utbildning måste också finnas med i bilden för arbetsplatsförlagt lärande.
  3. Anställning – det ska inte vara gratis att ta emot arbetskraft.
  4. Värdeskapande – individen skapar värde på arbetsplatsen och ska få ersättning för det.

Tanken med den treåriga piloten är att testa många olika saker för att Validering Väst och Västsvenska Handelskammaren ska lära sig, skruva och göra om.

Yrkesväxling i samarbete med Volvo och SKF

  • Matchning och vidareutbildning av befintliga medarbetare till en ny arbetsgivare
  • Skräddarsydda utbildningar efter behov
  • Testa en modell för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och undvika varsel.

I augusti fick medarbetare på Volvo och SKF ett erbjudande om ett coachande samtal via omställningsfonderna. Vidare fick de fyra spår att välja mellan där det ena spåret är yrkeschaufför hos Renova i Göteborg. De andra har varit låssmed, inom bygg och fastighetstekniker.

Yrkespaket skapades som linjerar med branschvalideringsmodellerna. En inledande validering görs och sedan kopplas utbildningen på.

– När individen är klar ska hen ha ett certifikat eller ett yrkesbevis samt betyg från Komvux för att främja det livslånga lärandet, berättar Lotta.

När individen är klar ska hen ha ett certifikat eller ett yrkesbevis samt betyg från Komvux för att främja det livslånga lärandet.

Lotta konstaterar att det har varit en utmaning när en individ går från Volvo till ett mindre företag som ska matcha “Volvo-lönen”.

Lärlingsutbildning utifrån yrkespaket

Utifrån ett yrkespaket på Skolverket har en lärlingsutbildning för arbete inom film- och TV (grund) tagits fram.

– Den här lärlingsutbildningen har varit populär och haft ett stort tryck, berättar Lotta.

I utbildningen “Filmarbetarlärling” har Komvux i Uddevalla arbetat nära med Yrkesnämnden för Film och TV. Branschen är med och gör vissa teoridelar.

– Vi har svårt att hitta yrkeslärare. Där finns en fantastisk möjlighet att använda yrkesbedömare och deras kompetens, säger Lotta.

Uddevalla lärlingsutbildning och trädgårdsbranschen

Den här lärlingsutbildningen utgår från Skolverkets yrkespaket “Skötsel av utemiljöer, 600 poäng”. Betyg ingår och genom trädgårdsbranschens valideringsmodell kan eleven få ett komptensintyg för 28 moduler och även TCYK yrkesbevis 1. Lotta säger:

– Kvalitetssäkringen har varit en utmaning. Vågar man lita på att eleverna lär sig jobbet på jobbet?

Kvalitetssäkringen har varit en utmaning. Vågar man lita på att eleverna lär sig jobbet på jobbet?

Där ser hon möjligheterna med Sobonas valideringsmodell och även med den som finns inom trädgård som TCYK erbjuder. I dessa modeller har branschen tydliggjort vad individerna behöver kunna och det finns tydliga yrkesbedömare.

Lotta menar att modellerna kan kvalitetssäkra lärlingsutbildningen. Men det har funnits utmaningar i och med att två olika system ska mötas.

Tillsammans gör arbetslivet och polisen Biskopsgården starkare

Detta är ett projekt med ett treårigt perspektiv som ska resultera i 100 tjänster i Biskopsgården som är ett av Göteborgs utsatta områden.

Polisen har uppskattat att ungefär 150 individer i Biskopsgården ställer till det för de 30 000 som bor i området. De här individerna behöver kunna få ett jobb och då passade Yrkestrainee bra in.

Det finns utmaningar med höga kostnader för arbetsgivare men flera individer är på gång in i anställningar och eventuellt också utbildningar.

– Här gäller det verkligen att samverka, fastslår Lotta.

Utmaningar

Antagningsregler till Komvux – just nu är det ingen utmaning men vid kö måste de som är allra längst bort från arbetsmarknaden prioriteras.

Arbetsgivarna vill vara med i urval av elever vid anställning – detta är inte möjligt i dag.

Många olika ersättningar och modeller – det är svårt att kommunicera och få ihop detta på ett bra sätt.

Valideringsmodellerna kontra Skolverkets yrkespaket – de beskrivs inte på samma sätt.

Moderator Thomas Nylund konstaterar att det finns stora värden och en stor potential att få ihop skol- och utbildningssystemet närmare det yrkesspecifika lärandet som sker på arbetsplatserna.

Lotta håller nickande med och flikar in att detta verkligen är en stor utmaning. Vidare menar hon att det finns medel men de finns i olika potter. Därför är samverkan viktig.

– När vi får ihop samverkan vinner alla, säger Lotta.

När vi får ihop samverkan vinner alla.

– De är ju precis det som vi har pratat om – det viktiga livslånga lärandet. En individ ska kunna bygga på och gå vidare, avslutar Lotta.