Avslutande reflektioner och insikter från Valideringskonferensen 2022

Per Nordenstam, vd Sobona, Anna-Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum och Thomas Nylund, moderator, summerar Valideringskonferensen 2022.

Anna-Karin konstaterar att det har funnits en röd tråd genom hela konferensen.

– Allt fler börjar prata samma språk och det känns fantastiskt roligt, säger Anna-Karin.

Thomas flikar in att mycket är i rörelse framåt på bred front. Många initiativ har tagits och mycket har rullat i gång.

Thomas flikar in att mycket är i rörelse framåt på bred front.

– Jag hoppas att alla som har deltagit på konferensen inser att detta inte är ett projekt, utan det är på riktigt och alla trådar börjar falla på plats, fastslår Per.

Det pratas mycket om utbildning men det kommer inte räcka för det livslånga lärandet. Det kommer krävas ett skifte i mindset, vilket kommer vara nödvändigt både för att behålla medarbetare och för att kunna utveckla dem.

Verktygen Länk till annan webbplats. finns och allt är startklart.

Thomas tror att det kommer ske synergieffekter mellan kursplaner, läroplaner och branschvalideringens beskrivning av vilka kompetenser och färdigheter som behövs för olika yrkesroller.

Thomas tror att det kommer ske synergieffekter mellan kursplaner, läroplaner och branschvalideringens beskrivning av vilka kompetenser och färdigheter som behövs för olika yrkesroller.

Per berättar att Sobonas medlemmar anser att kompetensförsörjningen är kritisk men att det är utmanande att arbeta med den.

Per lyfte krisens möjligheter i inledningen till konferensen och nu betonar han att företagen måste arbeta med sin kompetensförsörjning.

Vidare konstaterar Per att han blir varm i hjärtat av att se hur verktygen används på medlemsföretagen samt hur de ger ett erkännande och bygger stolthet, som exempelvis på MKB i Malmö.

Anna-Karin berättar att stoltheten finns hos såväl deltagare som handledare. Hon konstaterar också att det är viktigt att intygen kvalitetssäkras så de är på riktigt.

– Jag hörde uttrycket “We are overeducated but underskilled” på en konferens och jag är lite orolig över det, eftersom man inte lär sig ett hantverk i skolan utan på arbetet, säger Per.

Att lära sig arbetet på arbetet och få ett erkännande för sitt kunnande kommer betyda mycket.

Att lära sig arbetet på arbetet och få ett erkännande för sitt kunnande kommer betyda mycket.

Om alla säger att kompetensförsörjningen är viktig, så finns det inget annat alternativ än att arbeta med den. Vad innebär det för ditt företag om ni inte gör någonting?

Vi hitta nya vägar och tänka annorlunda.

– Ha modet och viljan att sätta i gång, avslutar Thomas.