MKB om Gårdsvärdar och hur validering ger ett formellt värde

MBK startade projektet Gårdsvärdar 2018. Nästa steg är att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda dem ett formellt kompetensintyg.

Nurgül Iljas Eminovska är chef Sociala Projekt på MKB Fastighets AB Länk till annan webbplats.. MKB är verksamma i Malmö, har 60 000 kunder, 26 000 lägenheter och 350 anställda.

Nurgül berättar att MKB ska arbeta för att inte ha några områden som definieras som särskilt utsatta eller riskområden, utan de ska spegla ett snitt av Malmö.

MKB arbetar med social hållbarhet för att:

 • Bryta segregationen
 • Öka förvärvsfrekvensen
 • Stärka tryggheten
 • Skapa rätt förutsättningar för unga.

Nurgül visar filmen “Samverkan bryter utanförskap och validering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen på MBK”.

Projektet Gårdsvärdar

Projektet Gårdsvärdar är ett samarbete mellan MKB Fastighets AB, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Sobona.

Projektet startade 2018 och MKB Fastighets AB valde att rikta projektet till målgruppen långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor som bor i deras bestånd.

Gårdsvärdarna arbetar med inre och yttre fastighetsskötsel och de får en anställning på ett år. Det är antingen ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb och kvinnorna får ersättning från Arbetsförmedlingen.

MKB Fastighets AB skjuter till en del så kvinnorna får kollektivavtalsenliga löner.

MKB Fastighets AB erbjuder kvinnorna att läsa tre timmars SFI per vecka, en cykelkurs för att lära sig cykla, träffar med Arbetsförmedlingen och ett komptensintyg.

MKB Fastighets AB erbjuder kvinnorna att läsa tre timmars SFI per vecka, en cykelkurs för att lära sig cykla, träffar med Arbetsförmedlingen och ett komptensintyg.

– Jag kan inte nog understryka hur viktigt komptensintyget är för kvinnorna, berättar Nurgül.

Handledarutbildning i samarbete med Sobona

Under hösten 2022 har tolv medarbetare på MKB Fastighets AB deltagit i Sobonas handledarutbildning Länk till annan webbplats..

Handledarna är avgörande för hur snabbt och hur mycket kvinnorna vill komma vidare i arbetslivet. Många gånger har nämligen deltagarna i projektet Gårdsvärdar aldrig arbetat innan; därför är relationen till handledaren viktig.

Fram till dagens datum har 97 kvinnor varit i arbete och just nu arbetar 46 kvinnor inom åtta grupper med åtta handledare.

Utvecklingsmöjligheter för Gårdsvärdar:

 • Mer tid för SFI – det är viktigt att kunna svenska
 • Introduktionsutbildning.
 • Rättigheter och skyldigheter på en svensk arbetsplats.
 • Fånga upp de som går tillbaka till försörjningsstöd för att aktivt få dem för att komma vidare.

Gårdsvärdarna är otroligt stolta över chansen på MKB Fastighets AB. De är förebilder för ungdomar och barn, goda ambassadörer samt får bättre självförtroende, bättre hälsa och en ökad stolthet.

 • Eftersom kvinnorna är så goda ambassadörer behöver vi inte sätta upp lappar i trapphusen för att söka efter nya Gårdsvärdar, men vi gör det ändå, berättar Nurgül.

Eftersom kvinnorna är så goda ambassadörer behöver vi inte sätta upp lappar i trapphusen för att söka efter nya Gårdsvärdar.

Resultat 2018–2021:

 • 13 har gått vidare till jobb
 • 1 har börjat studera
 • 12 är tillbaka i försörjningsstöd
 • 7 ingen information.

Detta är bra resultat med tanke på att pandemin pågick intensivt under två av dessa år.

Nurgül önskar att fler fastighetsbolag vill göra ett liknande arbete som MKB och att hon gärna delar med sig av sina insikter.

Ta gärna del av caset om hur mångfald och inkludering i praktiken skapar nya vägar in på arbetsmarknaden för Gårdsvärdarna på MKB Fastighets AB. Länk till annan webbplats.

Läs gärna nyhetsartikeln “Samverkan som bryter utanförskap, skapar fler jobbtillfällen och ökar tryggheten i Malmö” (extern länk till mynewsdesk.com). Länk till annan webbplats.

Läs gärna nyhetsartikeln “Mångfald och inkludering i praktiken – MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden” (extern länk till mynewsdesk.com). Länk till annan webbplats.