elcentral
  • Enklare väg
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
  • Nyhet
11 januari 2023

Uppdragsutbildningar ger företag inom energibranschen möjligheter att hitta nya talanger

Luleå tekniska universitet LTU har i samarbete med Arbetsförmedlingen och energibranschens parter startat upp två uppdragsutbildningar, en med inriktning energiteknik och en med inriktning elkraftteknik, för att möta den stora efterfrågan på ingenjörer inom energisektorn.

Deltagarna kan ha både svensk och/eller utrikesförvärvad kompetens med en ingenjörs-/civilingenjörsutbildning från sitt hemland, som är bedömd av Universitets och högskolerådet UHR.

Antagningsprocessen sker noggrant och i samverkan mellan LTU och Arbetsförmedlingen, där vi bland annat ser över dokumentation, som utlåtandet från Universitets och högskolerådet UHR, samt gör bedömningar om svenskkunskapsnivån för att säkerställa att de som antas kan tillgodogöra sig uppdragsutbildningen.

– Genom utbildningarna öppnar vi fler vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända med kompetens som branschen verkligen eftersöker, säger Conny Larsson,

Vill ert företag ta del av deltagarnas kompetens finns det olika sätt att komma i kontakt med dem:

  • Erbjuda studiebesök
  • Erbjuda praktik efter avslutad utbildning

Är du/ni intresserad av att ta emot en eller flera deltagare på studiebesök meddelar ni det till Elin Fellers Energiföretagen elin.fellers@energiforetagen.se eller Conny Larsson Sobona conny.larsson@sobona.se. De kontaktar sedan Arbetsförmedlingen för att göra klart för studiebesöket.

Är du/ni intresserad av att ta emot en eller flera deltagare från uppdragsutbildningen på praktik kontaktar ni, LTU Business Monica Äija Lenndin monica.aija-lenndin@ltubusiness.se eller 0709131550.

Läs mer

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

Utbildningar

Sobona verkar för utveckling, utbildning och nätverkande bland våra medlemmar. Som en del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella kurser, utbildningar och webbinarier. Vi erbjuder alltifrån livesända kurser och utbildningar till webbutbildningar som du kan genomföra när det passar dig.

Se vårt utbildningsutbud

Våra utskick

Missa inte nyheter, inspiration och information från oss! Läs mer om våra utskick och hur du kan prenumerera på dem här.

Prenumerera på våra utskick
Publicerad: 11 januari, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll