• pressmeddelande
  • Avtal 2024
  • Bransch Utbildning
  • Kollektivavtal
17 april 2024

Nytt avtal klart med Sveriges Lärare

Sobona och SKR har tecknat ett nytt ettårigt avtal med Sveriges Lärare. Avtalet tar ansvar för det svåra ekonomiska läget och har fortsatt fokus på arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

− Vi och Sveriges Lärare har tagit ansvar för det tuffa ekonomiska läget och avtalet följer industrimärket. Vi är också överens om ett antal viktiga strategiska frågor som vi ska arbeta med under avtalsperioden. Vi har enats om ett avtal som vi tror kommer att vara bra för både medarbetare och arbetsgivare, säger Ulf Olsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Avtalet innehåller två avsiktsförklaringar på nationell nivå, en om friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö och en om kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera fler medarbetare.

− Vi och Sveriges Lärare har ett gemensamt intresse att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare. Med nya avsiktsförklaringar kring friskfaktorer och kompetensförsörjning intensifierar vi satsningen och höjer ambitionerna ytterligare på nationell nivå, säger Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Avsiktsförklaringar om arbetstid och lön

Parterna är också överens om avsiktsförklaringar gällande arbetstid och lön. Det handlar till exempel om att se över behov av att anpassa arbetstiden till de olika verksamheternas behov och säkerställa medarbetarnas skyddsregler.

− Vi är överens med facken om att sätta igång framåtsyftande diskussioner om arbetstidsreglerna i välfärden. Det kommer handla om ett antal olika insatser, exempelvis hur arbetstiderna kan anpassas för att bättre klara bemanning och kvalitet samtidigt som arbetstiderna är hållbara ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Ulf Olsson.

Parterna har i förhandlingar enats om ett garanterat utfall om 3,3 procent för löneöversynen 2024. I övrigt bygger löneavtalet fortsatt på lokal lönebildning och individuell och differentierad lönesättning. Det långsiktiga arbetet om uppföljning och analys efter genomförd löneöversyn för att uppnå en önskvärd lönestruktur löper alltjämt på.

Fakta

Avtalet är på ett år och gäller till och med 31 mars 2025. Avtalet omfattar omkring 240 000 medarbetare totalt sett till SKR och Sobonas medlemmar.

Läs mer

John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 17 april, 2024 | Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Relaterat innehåll