Snabbspår för energiingenjörer på Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet erbjuder snabbspårutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Detta linjerar med att det finns behov av nya medarbetare.

Erik Elfgren är biträdande professor Luleå tekniska universitet (LTU). Länk till annan webbplats.

Erik berättar om de två snabbspårsutbildningarna inom elkraft- och energiteknik på Luleå tekniska universitet.

Avdelningen energivetenskap består av de två forskningsområdena:

 1. Energiteknik
 • CO2-separation och lagring
 • Bioenergi
 • Energioptimering
 1. Elkraftteknik
 • Förnyelsebar energi i elnätet
 • Kvalitetskontroll i elnätet
 • ”Smart grids”

Universitetet erbjuder de två ”vanliga utbildningarna”:

 • Civilingenjör hållbar energiteknik
 • Högskoleingenjör i elkraftteknik

Luleå tekniska universitet erbjuder snabbspårutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Detta linjerar med att det finns ett stort behov av nya medarbetare inom energibranschen.

Det finns ett stort behov av nya medarbetare inom energibranschen.

Det finns många arbetslösa utrikesfödda akademiker, som ofta är högutbildade men saknar den svenska branschkunskapen och tillräckliga kunskaper i svenska språket.

För att kunna delta i ett snabbspår behövde deltagarna minst ha en BSc - Bachelor of Science degree (jämförbart med en kandidatexamen) inom ett energirelaterat område.

Arbetsförmedlingen bad Luleå tekniska universitet skapa de två utbildningarna:

Energiföretagen stöttar med mentorer och under 2022 är snabbspåren även öppna för svenskar.

Energiföretagen stöttar med mentorer och under 2022 är snabbspåren även öppna för svenskar.

Snabbspårsutbildning - genomförande och innehåll

I snabbspåren ingår en kort kurs i svenska eller en kurs i karriärsguidning.

De två programmen:

 • Omfattar drygt 20 veckors heltidsstudier
 • Har inslag av arbetsmiljö och jämställdhet
 • Innehåller övningsuppgifter
 • Examinerar fackkunskap men kräver språklig färdighet
 • Är i huvudsak på svenska; ibland kan engelska förekomma
 • Sänds på distans via Zoom och det finns även inspelat material.

– Vi diskuterar likheter och skillnader i Sverige jämfört med deltagarens hemland. Deltagarna är intresserade, aktiva och erfarna, berättar Erik.

Däremot har språknivån varit lite väl låg, men det har universitetet åtgärdat under 2022 genom en mer anpassad svenskkurs i inledningen.

Snabbspårsutbildning energiteknik innehåller de fyra kurserna:

 1. Förbränning och introduktion till det svenska energisystemet (10 hp)
 2. Energitekniska anläggningar (10 hp)
 3. Värme- och ventilationsteknik (7 hp)
 4. Arbetsmiljö och jämställdhet (3 hp)

Snabbspårsutbildning elkraftteknik innehåller de åtta kurserna:

 1. Inledning elkraftsteknik (4,5 hp)
 2. Jämställdhet och arbetsmiljö (2 hp)
 3. Elkraftsteori för elkraft (4 hp)
 4. Eldistribution (6 hp)
 5. Elsäkerhet (3 hp)
 6. Elkvalitet (3 hp)
 7. Elmarknaden (3 hp)
 8. Elkraftsöverföring (4,5 hp)

Var språket svårare än ni hade trott och hur viktigt är kunskaper i svenska?

– Ja, precis så var det och individernas anställningsbarhet är starkt beroende av deras kunskaper i svenska språket, förklarar Erik.

Individernas anställningsbarhet är starkt beroende av deras kunskaper i svenska språket.