man i sopbil
 • pressmeddelande
 • Inkludering och mångfald
 • Kompetensförsörjning
 • Kompetensutveckling
13 mars 2024

Stöd från Arbetsförmedlingen påskyndar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har beviljat Sobona främjandemedel om 3 255 200 kronor. Det partsgemensamma arbetet för inkluderande kompetensförsörjning kommer därmed att kunna vidareutvecklas ytterligare. Centralt är att påverka och förändra arbetsgivare genom att synliggöra nyanländas kompetenser, stödja språkutveckling och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Sedan många år tillbaka samarbetar Sobona med både fackförbund och branschorganisationer för att främja inkluderande kompetensförsörjning.

 • Det behövs många olika insatser och verktyg för att matcha arbetsgivarnas behov med den kompetens som de nyanlända faktiskt besitter, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Resultaten av insatserna syftar till att skapa möjligheter för:

 • Fler praktikplatser
 • ökat fokus på språkutveckling på arbetsplatsen
 • stöd för andra arbetsmarknadspolitiska insatser
 • anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns.

På längre sikt är målet att medlemsföretagen ser målgruppen nyanlända som en självklar rekryteringsbas.

 • En viktig insikt kring främjandeinsatserna är att det inte finns ett verktyg som löser alla individers etablering på arbetsmarknaden. Lika lite finns det ett verktyg som utvecklar kompetensförsörjningen och breddar våra arbetsgivares rekryteringsbas, säger Conny Larsson, chef på Sobonas kompetenskansli.

En enklare väg till inkluderande kompetensförsörjning

Enklare väg är det digitala navet för kunskap kring inkluderande kompetensförsörjning. Under året ska detta utvecklas med målet att fortsätta förändra hur medlemsföretagen arbetar med kompetensförsörjning och arbetsplatslärande. Allt utifrån deras förutsättningar och behov med hjälp av verktyg, kunskap och inspiration. Under 2024 fortsätter även arbetet med Sobonas handledarutbildning för att lyfta statusen på handledarrollen och underlätta för en effektiv och inkluderande introduktion. Sobona har hittills utbildat över 1100 handledare.

Nationella yrkesprofiler

I arbetet ingår att fortsätta sprida och implementera nationella yrkesprofiler samt att erbjuda validering på företagsnivå. De nationella yrkesprofilerna bidrar till att möta företagens behov av nya medarbetare, visar på en grundläggande nivå för anställningsbarhet och synliggör det lärande som sker på arbetsplatsen. I dagsläget har Sobona 36 nationella yrkesprofiler inom sju branscher.

Språkutveckling på arbetsplatsen

Målsättningen är att språkutveckling på arbetsplatsen ska vara en naturlig del av det långsiktiga strategiska arbetet med kompetensförsörjning, språk ska ses som en tillgång och kompetens. Ett exempel på verktyg som utvecklats är Sobonas språkparlör för nio branscher. Språkparlören ska få ett utökat innehåll och utvecklad användarvänlighet och administration. Vidare ska ett språk-läromedel för avfallshantering, återvinning och fastigheter tas fram tillsammans med LYS förlag.

Fakta

 • Den 21 februari 2024 beviljade Arbetsförmedlingen Sobona främjandemedel om 3 255 200 kronor, för att partsgemensamt påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
 • Främjandeprojektet bedrivs av Avfall Sverige, Fastighetsanställdas förbund, Seko, Sobona, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Stadsnätsföreningen, Svenska Transportarbetareförbundet, Svenskt Vatten och Svepark.

För mer information kontakta:

Per Nordenstam, vd Sobona, 08-452 76 65, per.nordenstam@sobona.se
Conny Larsson, chef på Sobonas kompetenskansli, 08-452 72 71, conny.larsson@sobona.se

Vidare läsning:

Konferenser om kompetensförsörjning och branschvalidering Länk till annan webbplats.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 13 mars, 2024 | Senast uppdaterad: 13 mars, 2024

Relaterat innehåll