underskrift på papper
  • pressmeddelande
  • Anställningsfrågor
  • Kollektivavtal
  • Kompetensförsörjning
26 april 2024

Nytt kollektivavtal främjar kompetensförsörjningen

Sobona har tecknat överenskommelse för arbetstagare i kompetens- och utbildningsanställning, ÖKA, med samtliga fackliga motparter. Det nya kollektivavtalet blir ett av många viktiga verktyg som stöttar arbetsgivarna i kompetensförsörjningsutmaningen och gäller för de som omfattas av Sobonas Branschöverenskommelser.

Syftet med det nya arbetsmarknadsavtalet är att arbetsgivare kan rekrytera till en kollektivavtalad anställningsform som innehåller både teoretiska och praktiska moment, där anställningen ska leda till ett yrke och reguljär anställning.

- Avtalet är en milstolpe i vårt arbete med kompetensförsörjningsutmaningarna som våra medlemmar står inför. Detta kopplar naturligt an till vårt partsgemensamma branschvalideringsarbete och ger nya förutsättningar för medlemmarna att bredda sin rekryteringsbas, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Avtalet gäller för branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastighet, Trafik, Flygplatser samt Vatten och miljö, det vill säga de branscher som tillämpar Branschöverenskommelserna (BÖK).

- Vi tror att avtalet kommer att gynna främst de tekniska branscherna där det är svårt att rekrytera och där det finns brister i kompetens. Här finns stora möjligheter att sänka trösklarna för arbetstagarna som ges möjligheten att lära sig ett yrke under anställningstiden, säger Ghazal Hernesten, förhandlare på Sobona.

Bakgrund och fakta

  • Som ett led i Sobonas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, initierade Sobona under hösten 2023 förhandlingar med samtliga fackliga motparter Akademikeralliansen, AKV, Fastighets, Kommunal, Seko och Transport om ett nytt arbetsmarknadsavtal, ÖKA.
  • Avtalet börjar gälla den 1 maj 2024.
  • ÖKA är ett avtal med syfte att främja arbetsgivarens och branschens kompetensförsörjning.
  • En anställning på ÖKA syftar till att möjliggöra ett inträde eller ett återinträde på arbetsmarknaden genom lärande, handledning och praktiskt arbete hos arbetsgivaren under anställningen, med syfte att leda till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.
  • Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet samt övrig hanteringsordning som gäller när du som arbetsgivare ska anställa en arbetstagare på avtalet.
  • För dig som är medlem i Sobona: Mer information finns på Sobonas webbplats och i arbetsgivarguiden. Här finns också avtalet i sin helhet.

Läs mer:

Ghazal Hernesten

Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv

Joakim Rydvall

Förhandlare: Flygplatser, Region- och samhällsutveckling

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 26 april, 2024 | Senast uppdaterad: 26 april, 2024

Relaterat innehåll