Arbetsförmedlingen berättar om snabbspår för energiingenjörer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan några år tillbaka kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Ingela Sagulin är Kvalificerad Handläggare på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. Avdelning Arbetsgivare och leverantörer.

Ingela inleder föreläsningen med att konstatera att Arbetsförmedlingen har ett stort uppdrag kring kompetensförsörjning.

De arbetar med stora volymer av arbetsmarknadsutbildning och även med specifik utbildning som vänder sig till mer riktad kompetens.

Vad är Snabbspår?

Snabbspår är ett regeringsinitiativ som kom i samband med den stora flyktingvågen 2015–2016.

Snabbspår är ett regeringsinitiativ som kom i samband med den stora flyktingvågen 2015–2016.

– Det var tydligt att många hade kompetens som efterfrågades i Sverige, berättar Ingela.

De första Snabbspåren startade 2016. Sedan dess har 14 överenskommelser träffats som omfattar ett 30-tal bristyrken med högskolekompetens i Sverige.

Syftet med Snabbspåren Länk till annan webbplats. är att hitta vägar för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden och då inom yrken där det råder brist på arbetskraft.

Ett tätt samarbete inom Snabbspåren

Inom Snabbspåren är det ett tätt samarbete med branschernas parter. Individerna i Snabbspåren har en validerad yrkeskompetens som är jämförbar med svensk motsvarande kompetens.

Inom Snabbspåren är det ett tätt samarbete med branschernas parter.

– Men de behöver stöd i svenska språket och med praktik; därför pratar vi om en kedja av insatser, säger Ingela.

Målgruppen är individer från tredje land

Målgruppen är individer från tredje land som har utbildning och/eller yrkeskompetens som efterfrågas inom branscher där det råder brist på just den kompetensen.

– När vi byggde Snabbspåren arbetade vi tillsammans med Socialstyrelsen och Universitet- och högskolerådet för att hitta de gemensamma komptensnycklarna för att individerna ska ingå i svensk arbetsmarknad, berättar Ingela.

Många individer har fått utbildning genom Snabbspår sedan starten. Sedan årsskiftet 2021–2022 har målgruppen utvidgats till att innefatta individer som inte är nyanlända men som har önskvärd kompetens hos företagen.

Framgångsfaktorer för Snabbspår

  • Samarbete och löpande dialog mellan arbetsmarknadens parter är avgörande för att hitta yrken där det råder brist på kompetens, inom olika branscher.

Samarbete och löpande dialog mellan arbetsmarknadens parter är avgörande

  • Flexibilitet i redan existerade insatser.

Främjandemedel Länk till annan webbplats. har resulterat i insatser och aktiviteter som synliggöra nyanländas kompetens.

Aktuella branscher 2022:

  • Distributionselektriker
  • Underhållsingenjörer
  • Controllers
  • Ekonomer
  • Socionomer
  • Agronomer
  • Legitimationsyrken: sjuksköterskor, läkare.

– Egentligen blir det lite fel att kalla detta för snabbspår, för det är en lång och krokig väg att ansöka och få sin legitimation Sverige, berättar Ingela.

Resultat av snabbspårsutbildning som görs tillsammans med Luleå Tekniska universitet 2022

Energi – 16 deltagare där 11 har gått vidare till anställning.

Elkraft – 21 deltagare där sex har gått vidare till anställning.

– Detta är fantastiska resultat, menar Ingela.

2022–2023 startar två nya Snabbspår där kvinnor är överrepresenterade på Snabbspåret inom energi. Dessutom deltar en ny målgrupp med individer som har en svensk examen och även kan svenska.

– Varför ska individer som kan svenska och har en svensk examen gå ett Snabbspår? Det kan finnas olika skäl som att individen har en gammal utbildning eller att hen inte har arbetet inom yrket under många år, berättar Ingela.

Vad har varit svårast under Snabbspåren?

– Det gäller att ha liknande förväntningar och samma bild av vad varje part kan göra inom Snabbspåret, fastslår Ingela.

Det gäller att ha liknande förväntningar och samma bild av vad varje part kan göra inom Snabbspåret.