• pressmeddelande
  • Avtal 2024
  • Kollektivavtal
17 april 2024

Nytt avtal klart med Kommunal

Sobona, SKR och Kommunal har accepterat medlarnas bud om ett nytt avtal. Avtalet tar ansvar för det ekonomiska läget och har fokus på arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetstid och lön.

− Vi och Kommunal har tagit ett gemensamt samhällsansvar för den tuffa ekonomiska situationen i en osäker tid. Vi är också överens om ett antal viktiga strategiska frågor som vi ska arbeta med under avtalsperioden. Sammantaget har vi landat i ett avtal som vi tror kommer att vara bra för både medarbetare och arbetsgivare, säger Ulf Olsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Avtalet är ettårigt och innehåller avsiktsförklaringar om friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö och om kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera fler medarbetare.

− Vi och Kommunal har ett gemensamt intresse att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare. Nu intensifierar vi satsningarna och höjer ambitionerna ytterligare kring friskfaktorer och kompetensförsörjning, säger Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Översyn av arbetstidsreglerna och dispensförfarandet

Parterna är också överens om en avsiktsförklaring gällande arbetstid. Det handlar till exempel om att se över behov av att anpassa arbetstiden till de olika verksamheternas behov och säkerställa medarbetarnas skyddsregler.
− Vi är överens med Kommunal om att sätta igång framåtsyftande diskussioner om arbetstidsreglerna i välfärden. Det kommer handla om ett antal olika insatser, exempelvis om hur fler ska vilja och kunna jobba heltid, hur arbetstiderna kan anpassas för att bättre klara bemanning och kvalitet samtidigt som arbetstiderna är hållbara, säger Ulf Olsson.
Inom räddningstjänstens område är parterna också överens om att ge arbetsgivarna ökade möjligheter till schemaläggning vid så kallade sällanhändelser, som exempelvis övningstillfällen och utbildningar, utan att behöva söka dispens. Under avtalsperioden kommer parterna även att genomföra en generell översyn av såväl dispensförfarandet som arbetstidsreglerna.

Översyn av det centrala löneavtalet

Gällande löneprocessen är parternas avsikt att genomföra en översyn av det centrala löneavtalet samt dess tillämpning i syfte att ta fram ett gemensamt underlag inför kommande avtalsförhandlingar.

− Vi har en gemensam målsättning om att centrala parter ska ta ett större ansvar för lönebildningen. Varje arbetsgivare behöver ha långsiktiga lönepolitiska riktlinjer som också är kända och diskuterade med medarbetarna i organisationen. Det ska vara tydligt för både arbetsgivare och medarbetare att lönen varierar beroende på medarbetarens måluppfyllelse och resultat, säger Sten Nordin.

Fakta

Avtalet med Kommunal gäller från 1 april 2024 till och med 31 mars 2025 och omfattar omkring 540 000 medarbetare.

Löneutrymmet i löneöversynen den 1 april 2024 är 985 kronor. Lägstalön 1 ska höjas till 22 500 kronor och lägstalön 2 ska höjas till 24 950 kronor. Det finns också en individgaranti på 450 kronor.

Avsiktsförklaringen för friska arbetsplatser har ett huvudsakligt fokus på att:

  • Öka hälsan för välfärdens anställda
  • Öka effekten av den pågående kunskapssatsningen på friskfaktorer via Suntarbetsliv
  • Utveckla mätverktyg för organisatoriska friskfaktorer

Stödja samverkan om friskfaktorer

  • Avsiktsförklaringen för kompetensförsörjning i välfärden har ett huvudsakligt fokus på att:
  • Stärka kompetensen för välfärdens anställda
  • Öka hälsan för välfärdens anställda
  • Skapa fler vägar till anställning i välfärden

Utöver Kommunal har SKR och Sobona även tecknat nya avtal med Läkarförbundet, Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen. Avtalen med Sverige Lärare och Vårdförbundet fortsätter att förhandlas. I Vårdförbundets fall sker det under medling.

Läs vidare

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 17 april, 2024 | Senast uppdaterad: 17 april, 2024

Relaterat innehåll