I mitten av maj medverkar Sobona på två internationella konferenser.
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
  • Sobona
18 maj 2022

Sobona medverkar på två internationella konferenser på Island

I mitten av maj medverkar Sobona på två internationella konferenser för att sprida erfarenheter och lärdomar från vårt utvecklingsarbete samt fånga in kunskaper och intryck från andra engagerade aktörer och branscher kring livslångt lärande.

Inom ramen för Nova-konferensen ”Validation + NQF = putting all skills to work” medverkar Conny Larsson, projektledare på Sobona, och Thomas Nylund, strateg och rådgivare på Vafabmiljö samt extern kvalitetssäkrare, med ett föreläsningspass. I passet ska de berätta om att Sobona har i avfallshantering och återvinning tagit fram kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler som ett sätt att formalisera yrkesroller och skapa en överförbarhet både mot det formella utbildningssystemet samt mot motsvarande europeiska kvalifikationer.

– Sobona har sedan 2017 partsgemensamt utvecklat en branschvalideringsmodell med utgångspunkt i att stödja och utveckla våra medlemsföretags strategiska kompetensförsörjningsarbete i en snabbt föränderlig omvärld. Genom branschvalideringen ges möjlighet att synliggöra och likställa det lärande som sker utanför det formella utbildningssystemet och erkänna kunnandet genom yrkesbevis inplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) Detta parallellt med ett omfattande främjandearbete för att stödja nyanländas etablering på arbetsmarknaden har skapat en hel verktygslåda för att bredda och kvalitetssäkra kompetensförsörjning, berättar Conny Larsson och fortsätter:

– Avfallshantering och återvinning var först ut och nu har modellen breddats till att innefatta besöksnäring och kulturarv, energi, fastighet, fiber samt personlig assistans. Sobona har vidare medverkat i Myndigheten för yrkeshögskolas projekt BOSS sedan 2019. Med utgångspunkt från detta arbete kommer vi att sprida våra erfarenheter och lärdomar under våra föreläsningspass på Island.

Sobona är även med på den fjärde internationella valideringskonferensen Biennalen med tema ”Building a common ground – Validation of prior learning for integrated approches in lifelong learning”. Konferensen är också på Island och fokuserar på hur valideringsprocesser kan bli en integrerad del av det livslånga lärandet och visa på forskningsesultatet och lärdomar från olika delar av världen.

–Sobona medverkar med ett föreläsningspass tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan som representant för branschvalidering och för att visa på vårt utvecklingsarbete i samverkan med andra branscher inom ramen för BOSS projektet, säger Conny och fortsätter:

– Under den här konferensen kommer vi att prata om att validering handlar om att synliggöra och ge värde till allt kunnande, oaktat var eller hur man lärt sig. Validering spelar en roll i arbete kring inkludering och mångfald och breddad rekrytering. Det är även ett viktigt verktyg för den omställning som sker på arbetsmarknaden och behovet av kompetensutveckling både på individ och företagsnivå. Detta utifrån förändringar av demografi, klimatförändringar, välfärd och hållbar utveckling.

Om du är nyfiken på mer kring Sobonas arbete kring validering, notera redan nu den 9 november, då vi anordnar fjärde upplagan av vår Valideringskonferens.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se förra årets Valideringskonferens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 18 maj, 2022 | Senast uppdaterad: 18 maj, 2022

Relaterade nyheter