Kristina Hahne
  • nyhet
  • Innovation
  • Omvärld
14 januari 2024

Blogg: AI omdefinierar vår roll i världen

Med ett nytt år framför oss och med AI på allas läppar hoppas jag innerligt att vi avsätter tid för strategiska samtal i en mer filosofisk anda. Det kan tyckas tondövt att avsätta dyrbar tid till filosoferande, men med perspektivet att AI skulle kunna innebära en mer djupgående revolution för mänskligheten kommer vi knappast undan, åtminstone inte om vi väljer att se på framtiden som något vi har makten att påverka.

Med filosofisk anda syftar jag på det mer mänskligt existentiella frågorna som AI väcker inom oss. Samtalen har kommit igång och de förs på olika nivåer och arenor i samhället i stort, men det behövs mer utforskande dialoger - inte minst i våra organisationer som har stor makt att påverka utvecklingen.

AI-Tsunami
Vi har förstått att AI innebär oberäkneliga möjligheter. I det närmaste tror många att den kommer att te sig explosionsartad och svepa fram mer ”likt en tsunami” som Arash Gilan nyligen skrev i sitt nyhetsbrev (”AI med Arash”).

Katalysator för mänsklig revolution
Det är i denna kontext jag vill förmedla det jag personligen hoppas allra mest på - möjligheten att omdefiniera vår roll i världen. Stora ord, men jag tror verkligen att AI kan tjäna som katalysator för den mänskliga revolutionen. AI har kommit att spegla oss själva. Vilka är vi? Varför är vi här? Vad innebär det att vara människa och hur ser vi på intelligens? Jag menar att det mirakulösa med att vara människa har fått stå tillbaka alldeles för länge och nu har vi chansen och ändra på det.

Nytt perspektiv på mänsklig intelligens
Till att börja med är det hög tid att vi släpper gamla föreställningar om vad mänsklig intelligens är. Vad som genom tiderna framhävts har förstås varierat mellan olika kulturer och traditioner. Sett till vårt mer västerländska synsätt har mänsklig intelligens generellt präglats av mänsklig rationalitet och förmågan att tänka logiskt och analytiskt. Traditionellt har vi haft en tendens att separera den inre världen från den yttre, den synliga världen ifrån den osynliga, kroppen från själen, jaget från självet osv. Tyvärr präglar det dualistiska synsättet fortfarande utvecklingen vilket jag menar utgör ett stort hinder för den mänskliga revolutionen.

Vad kan du göra med AI?
När vi nu ska ta oss an framtiden med alla dess utmaningar inklusive AI, behöver vi bli mer medvetna och ändra vårt mindset. AI är ett verktyg och inte något som finns ”där ute” utanför oss själva. Så fråga inte vad AI kan göra för dig, fråga vad du kan göra med AI som min kloka kollega Samira Lundqvist skrev ett tidigare blogginlägg.

Det är positivt att vi orienterar oss genom att bland annat testa och experimentera med olika AI-verktyg. Inte minst för att skapa oss en bättre förståelse och få mer kunskap. Min farhåga är dock att vi ska missa tidernas största möjlighet att faktiskt omdefiniera vår roll i världen. Låt mig exemplifiera vad jag menar.

Människans medvetande unikt
Betänk för en stund att allt vi ser, bortsett från naturens skapelser, de facto är artificiellt det vill säga artefakter och innovationer skapade av oss människor. Och allt har börjat kreativt i den osynliga världen som drömmar, fantasier och idéer. AI kommer aldrig kunna uppvisa äkta medvetande det vill säga sådan medvetenhet i den mening vi som människor upplever det. Eller som Albert Einstein så insiktsfullt förmedlade: "Intellektet har lite att göra med vägen till insikt, den kommer plötsligt i medvetandet, kalla det intuition eller vad du vill, lösningen kommer till dig och du förstår inte varför."

Erkänn mänskliga förmågor
Det är välkommet att vi idag kan se ett ökande erkännande av fler mänskliga förmågor. Initiativet ”Inner development goals” (IDG) och dess ramverk är exempel på det. De övergripande IDG-områdena handlar både om det synliga och osynliga. Att vara, tänka, relatera, samarbeta och om att agera. Det är glädjande att allt fler organisationer över hela världen har börjat integrera IDG i sina verksamheter.

Bättre versioner av oss själva
Många med mig har säkert börjat att utforska IDG. Det råder ingen tvekan om att dessa förmågor som helhet tar höjd för det som vår mänskliga intelligensen egentligen borde handla om. Ramverket och dess verktygslåda gör inte anspråk på att vara uttömmande och det finns naturligtvis massvis med olika sätt att utvecklas som människa och därmed förhoppningsvis bli bättre versioner av oss själva.

Se den osynliga världen
Om vi ska åstadkomma en hållbar utveckling behöver vi omfamna och ta tillvara på den osynliga världen. Om vi vågar expandera är jag övertygad om att vi kommer att bli medvetna om superkrafterna och det mirakulösa inom oss. Det skulle kunna bli förödande om vi inte tar vara på tillfället. Vi befinner oss inte enbart på planeten jorden, vi är en del av den. Människan är ett mirakel, så låt oss kraftsamla och höja vårt medvetande på bred front. Om vi ska klara alla de utmaningar vi står inför måste vi ta tillvara på människors fulla potential!

Mer om AI

AI Sweden | Nationellt center för tillämpad artificiell intelligens Länk till annan webbplats.

Din dörr till AI-världen | AI Sweden Länk till annan webbplats.

Framtidsseminarium: AI som en möjliggörare inom offentlig sektor och hela vårt samhälle – men hur? (youtube.com) Länk till annan webbplats.

I love AI - Bok om AI skriven av Arash Gilan | Viva (vivamedia.se) Länk till annan webbplats.

AI inte bara framtiden – vår nuvarande superkraft | Sobona Länk till annan webbplats.

Filosofi och idéhistoria

Människan och maskinen - alla avsnitt | Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

Relaterade bloggar innovation och ledarskap

Våga satsa på inre utveckling i våra organisationer | Sobona Länk till annan webbplats.

Kristina Hane

Strategisk utveckling

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 14 januari, 2024 | Senast uppdaterad: 22 januari, 2024

Relaterat innehåll