Kristina Hahne
  • blogginlägg
  • Ledarskap
26 september 2023

Våga satsa på inre utveckling i våra organisationer

Att vi lever i en komplex och snabbrörlig tid är vi nog helt överens om. Krisdrabbade människor på flykt, naturkatastrofer som avlöser varandra, den globala uppvärmningen, forskare och professorer världen över som varnar och gör upprop. Artificiell intelligens som både kan ses som en möjliggörare för världen eller som en ren psykopat som kan komma att utrota hela mänskligheten, om vi inte drar i nödbromsen, skriver Kristina Hane, strategisk utveckling på Sobona.

Så vad händer med oss människor när verkligheten inte är eller blir den vi önskar och vad händer med vår framtidstro?

Min bild är att vi i grunden har en optimistisk och positiv syn på framtiden. Att det i våra organisationer finns en stark tro på människors förmåga att lösa problem genom samarbete, samverkan och innovation. Men en tro på räcker inte. Vi behöver satsa mycket mer på att utveckla våra förmågor. Det finns ett stort gap mellan vad vi som individer klarar av och vad som kommer att krävas av oss givet de utmaningar vi står inför.

Jag tycker det är positivt att organisationer anammar ledningsfilosofier som tar avstamp i fenomenet tillit och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi är många som jobbar med allt det som behöver komma på plats, inte minst organisation, ledarskap, kultur och arbetssätt. Men det måste till ännu mer och det är skyndsamt om vi ska få till stånd de förändringar som krävs. Jag menar att det finns en stark koppling mellan organisatorisk utveckling och människors inre utveckling men vi behöver bli ännu bättre på att omfamna hela människan på jobbet.

Du kanske redan har hört talas om Inner Development Goals, IDG? Ett fantastiskt fint initiativ som växer sig allt större även internationellt. För den oinvigde kan IDG beskrivas som en slags spegling av Sustainable Development Goals (SDG) som på ett liknande sätt utgör ett ramverk fast kopplat till människans förmågor och inre utveckling. Bakom initiativet ligger Stiftelsen Ekskäret, The New Division och Stiftelsen 29k. Syftet med hela projektet är att ta ett helhetsgrepp på människan och mänskligheten och se kopplingen mellan individens utvecklingsförmåga och världens möjlighet att uppnå hållbarhet.

Ramverket bygger inte på en viss teoretisk ram utan ambitionen har i stället varit att hålla det så öppet som möjligt i hopp om att människor med olika preferenser ska kunna se IDG som ett pedagogiskt stöd och verktyg. I korthet presenteras IDG i fem övergripande kategorier - att vara, tänka, relatera, samarbeta och agera. Vara handlar om relationen till sig själv medan tänka innefattar våra kognitiva förmågor. Att relatera om att bry sig om andra och omvärlden. Samarbeta om de sociala kompetenserna och att agera om att driva förändring (på engelska being, thinking, relating, collaborating and acting).

Inom ramverket finns 23 olika förmågor att bekanta sig med. Och det finns dessutom en påbörjad digital verktygslåda med fri tillgång för alla som vill (IDG ”Toolkit”). Där finns mer fördjupning och metoder inom varje område/kategori (vara, tänka, relatera, samarbeta och agera.). Webbplatsen är under utveckling och avsikten är att kunna utöka samlingen av metoder till en omfattande resursbank.

Det kan vara bra att känna till att ramverket är utvecklat på grundval av en omfattande enkät som spreds under 2021. Därutöver har forskare och experter runtom i hela världen samverkat. Bland dessa forskare och experter återfinns bland annat Amy C. Edmondson (Ph.D. Harvard Business School), Robert Kegan (Ph.D Harvard University), Renée Lertzman (Ph.D Cardiff University), Jennifer Garvey Berger (Ph.D Harvard University) med flera.

Amy C. Edmondson känner många av oss till då hon är känd för sin forskning och sitt arbete inom området för psykologisk säkerhet på arbetsplatsen och som bland annat skrivit den populära boken ”The Fearless Organization”. Robert Kegan lika så vars teori om vuxenutveckling har använts i många olika sammanhang, inklusive utbildning, organisationsutveckling och ledarskapsträning. Teorin presenteras bland annat i hans bok ”The Evolving Self”.

Utvecklingen går för långsamt och vi behöver göra allt för att höja utvecklingstakten. Om vi i våra organisationer satsar på människors inre utveckling är jag övertygad att det blir effektfullt. Dessutom blir vår framtidstro starkare. Den kommer att behövas när vi tillsammans ska åstadkomma en hållbar utveckling i en alltmer komplex och snabbrörlig samtid.

Tips på länkar:

Inner Development Goals Länk till annan webbplats.

IDG.tools - Inner Development Toolkit - Change starts within Länk till annan webbplats.

IDG Summit 2023 (innerdevelopmentgoals.org) Länk till annan webbplats.

Poddar:

Inner Development Goals med Kristian Stålne - Tealpodden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jan Artem Henriksson - Inner Development Goals – för att öka våra chanser att nå FNs globala mål - Sveriges HR Förening (hrforeningen.se) Länk till annan webbplats.

Kristina Hane

Strategisk utveckling

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 26 september, 2023 | Senast uppdaterad: 26 september, 2023

Relaterat innehåll