Kristina Hahne
  • blogginlägg
  • Innovation
  • Ledarskap
  • Omvärld
10 mars 2024

Blogg: Att tänka snabbt och långsamt – samtidigt

I vår iver att omfamna teknikens möjligheter finns en stor risk att organisationer springer före sig själva. Det skulle kunna bli fallet om det finns en överdriven tro på AI som en universallösning på alla problem. En övertro på tekniken och AI kan leda till felaktiga beslut och kostsamma investeringar till ingen nytta. Det vill vi undvika.

AI behöver ses i relation till den verklighet och det sammanhang där de produktiva och kreativa krafterna verkar. Denna verklighet tenderar att försvinna alltmer i bakgrunden. Gör den det förlorar vi kontakten med den verkliga miljön, där en mer nyanserad förståelse av behoven och utmaningarna finns. Det kan leda till avgörande skillnader.

Manuella justeringar ökade matchningen för bostadslösa
Ett exempel är fallet som teamet ”Malmö Civic Lab” arbetade med i ca tre månader. Kortfattat stod Malmö stad inför utmaningen att förbättra matchningen mellan bostadslösa och lediga boenden. Från ledningens sida såg man initialt att det måste handla om en digital lösning/algoritm.

Efter processkartläggning och tjänstemappning, samtal med involverade och några cykelturer senare, kom utmaningen att lösas med enklare manuella justeringar. Man samordnade och effektiviserade helt enkelt handläggningskedjan mellan fastighetsägaren och socialkontorets biståndsenhet. Projektet resulterade i kortare ledtider för de hemlösa samt ledde till stora kostnadsbesparingar för staden.

Exemplet visar hur en djupare insikt i den aktuella situationen kan leda till effektivare och mer kostnadseffektiva lösningar, istället för att enbart fokusera på digitalisering och AI.

Positivt med engagerande och roliga lärmiljöer
AI har tornat upp sig i förgrunden och det är självklart positivt med all nyfikenhet kopplat till alla spännande AI-verktyg. Det pågår både utforskande och lärandet. Och vi ser flera exempel på olika samarbeten och samskapande som syftar just till engagerande och roliga lärmiljöer.

Mot bakgrund av att den tekniska utvecklingen går extremt fort blir det än mer angeläget för oss att tänka både snabbt och långsamt – samtidigt. Och det finns stöd och metoder för det.

ISO 56000 – en internationell innovationsstandard
ISO 56000-serien är en internationell innovationsstandard som funnits sedan några år och som säkert många av oss känner till. ISO-standarden handlar generellt sett om de frågor som tillsammans skapar innovationsförmåga inom en organisation, tillexempel ledarskap, resurser, verktyg och processer. Den uppmuntrar organisationer att utforska olika alternativ, och bidrar till ett mer övervägt, metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt för innovation.

Effektiva innovations- och ledningssystem krävs
Om vi framgångsrikt vill ta oss an teknikens möjligheter och AI krävs effektiva innovations- och ledningssystem i våra organisationer. Om målen handlar om en hållbar utveckling och att vi vill göra verklighet av våra visioner, krävs både nya tankesätt och arbetssätt. Och inte minst ett modigt ledarskap.

Det är mycket glädjande att många organisationer utvecklar ett ledarskap som uppmuntrar till mer lekfullhet och experimenterande. Min bild är att vi har kommit en bit, men det återstår fortfarande en del strategiskt arbete.

Arbeta med olika logiker med hjälp av 3-boxmodellen
En av utmaningarna tror jag handlar om skillnaderna i arbetssätt. De innovativa arbetssätten skiljer sig markant från det vi traditionellt sett är mer vana vid. Det är helt olika logiker vad gäller både styr- och ledningssystem. Det traditionella mål- och resultatstyrda måste fungera tillsammans med målsökande och lärande.

Det finns en fantastisk analysmodell, 3-boxmodellen, som hjälper organisationer att både navigera, kartlägga och utveckla hela verksamheten utifrån ovan nämnda aspekt. Modellen är ursprungligen framtagen av Vijay Govindarajan, professor vid Darthmouth College´s Tuck School of Business, och är i sin enkelhet brilliant.

3-boxprogrammet för ledningsgrupper
För den som ännu inte bekantat sig med 3-boxmodellen finns en utmärkt introduktion att tillgå på Hello Futures hemsida, Sobonas innovationspartner och experter inom området. Förutom den digitala kunskapsplattformen ”Box3” (fri tillgång för medlemmar i Sobona) har Hello Future nyligen även lanserat ett skräddarsytt utbildningsprogram för ledningsgrupper som heter just ”3-boxprogrammet”.

De innovativa arbetssätten i förgrunden
Nu är det hög tid att vi kraftsamlar och ser till att vi står rustade att leda för en långsiktig och hållbar utveckling. I relation till tekniken och AI behöver de innovativa arbetssätten vara i förgrunden. Då undviker vi att springa före oss själva, samtidigt som vi fokuserar på klokt beslutsfattande. Med robusta innovations- och ledningssystem på plats skapar vi oss nödvändiga förutsättningar att tänka både snabbt och långsamt – samtidigt.

Mer om innovation och AI
#57 - Kan mindre resurser ge mer innovation? Så jobbar Malmö Civic Lab – Hello Future Länk till annan webbplats.

Guiden till ISO 56000 – Hello Future Länk till annan webbplats.

#92 - Tre år med ISO 56000 – nycklarna till innovationssystemet – Hello Future Länk till annan webbplats.

3 Box-modellen – så får ni balans i ert innovationsarbete – Hello Future Länk till annan webbplats.

Box3 - en videobaserad kunskapsplattform för innovation | Sobona Länk till annan webbplats.

3 Box-programmet för ledningsgrupper – Hello Future Länk till annan webbplats.

Kristina Hane

Strategisk utveckling

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 10 mars, 2024 | Senast uppdaterad: 10 mars, 2024

Relaterat innehåll