Per Nordenstam, vd på Sobona.
  • blogginlägg
  • Ledarskap
  • Sobona
22 december 2021

VD-blogg: Året som gått

Vi närmar oss jul- och nyårhelgerna och tid för välförtjänt vila och reflektion. Ännu ett exceptionellt år är till ända och in i det sista har vi arbetat intensivt tillsammans med SKR och de fackliga motparterna med att få till framtidens omställnings- och pensionsavtal. Vi har nu tagit ett samlat grepp på tre viktiga områden som förbättrar arbetsvillkoren för medarbetare i de kommunala företagen.

Vi närmar oss jul- och nyårhelgerna och tid för välförtjänt vila och reflektion. Ännu ett exceptionellt år är till ända och in i det sista har vi arbetat intensivt tillsammans med SKR och de fackliga motparterna med att få till framtidens omställnings- och pensionsavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi har nu tagit ett samlat grepp på tre viktiga områden som förbättrar arbetsvillkoren för medarbetare i de kommunala företagen. En enkel och tydlig pensionslösning, attraktiva kompetenshöjande omställningsinsatser och en partsgemensam satsning på förbättrad arbetsmiljö, Mer om vad detta innebär för er medlemmar kommer vi att informera om under början av 2022. Jag är stolt över er alla som åstadkommit detta i en pressad tid med nya rekommendationer om försiktighetsåtgärder till följd av smittoläget.

Året som gått har för våra förhandlare präglats av förberedelser inför de förändringar många av er medlemmar behöver känna till i och med ankomsten av de nya avtalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs gärna John Nilssons adventsblogg på det temat. När vi kliver över tröskeln till 2022 kommer ca 700 av våra 1100 medlemmar att gå på ett nytt avtal och året som kommer präglas fortsatt av att informera, utbilda och implementera förändringar som även det nu nya omställnings- och pensionsavtalet för med sig, även villkorsförändringar som kan komma som konsekvens av lagändringar till följd av LAS.

Det har varit tuffa förutsättningar för många av våra medlemmar, framför allt inom hälso- och sjukvården och vård och omsorg. Krislägesavtalet har aktiverats inom tio regioner april 2020 till augusti 2021. En utvärdering visade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att ett avtal som reglerar arbetsvillkor i intensiva krislägen behövs för att klara bemanningen. Med krislägesavtalet i ryggen kunde våra medlemmar skala upp bemanningen och säkerställa att det fanns personal som kunde vårda de patienter som behövde akut vård under pandemin. På så vis har krislägesavtalet varit avgörande för att klara vårdbemanningen under pandemin. Nu när smittan ökar är det återigen ett allvarligt och tufft läge, inte minst inom sjukvården, men alla våra medlemmar drabbas när samhället stänger ner. Vi hoppas fortsatt kunna vara ett bra stöd för er i hanteringen av konsekvenserna av corona, året har präglats av fokus på att proaktivt stötta er medlemmar i det läget ni befinner er, läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Med anledning av covid-19 genomfördes vår Sobonadagen 2021 digitalt i vår egna studio och ny styrelse utsågs i samband med årsstämman. Under året har vi lyckats få till en fysisk träff vilket känns otroligt värdefullt. Styrelsens arbete präglas av högt i tak och ett enormt driv, det känns också väldigt roligt att välkomna Christian Schwartz som ny ordförande för Sobona AB: https://sobona.se/nyhetsrum#/news/ny-bolagsstyrelse-vald-428262 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under året har vi genomfört två större arbeten som syftar till att synliggöra de kommunala företagen och verka som stöd i den digitala transformation vi befinner oss i. Det kändes väldigt glädjande att under våren kunna säga: Nu är vi inte historielösa längre, då vi lanserade rapporten Berättelsen om de kommunala företagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rapporten är framtagen för att visa hur de kommunala företagen visar vägen mot ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

På temat Digitalisering har vi även tagit fram en interaktiv rapport för ledare inom kommunala företag med syfte att skapa en gemensam omvärldsförståelse samt att guida i hur man kan Leda för digital transformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessa verktyg kommer vi att fortsätta utveckla under 2022.

På tal om ledarskap skedde en större lansering i våras avKommunala företagens ledarskapsakademi. Länk till annan webbplats. Sobona ligger med denna satsning i framkant med ett helt unikt koncept av anpassade ledarskaps- och HR-utbildningar specifikt framtagna för er som arbetar i ett kommunalt företag. Jag vill verkligen varmt rekommendera alla er som arbetar med ledarskap och HR att ta del av dessa och kanske känner du någon i din organisation som behöver gå? 

Vi har även förstärkt på kansliet med två kompetenser: Dels Kristina Hahne, som är HR-strateg Länk till annan webbplats.och dels Louise Pons Dreifeldt som är opinionsstrateg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Därmed har vi klivit in i ett delvis nytt verksamhetsområde: Opinionsbildning och vi har nu en plan för opinionsbildning som beslutats av styrelsen. Sobonas roll och synliggörande i ett antal viktiga frågor för våra medlemmar kommer att vara fortsatt fokus för oss. Under året har vi redan tagit plats i flera forum på debattsidor och i samtal med myndigheter, branschföreträdare och andra för oss strategiskt viktiga samhällsaktörer. Ett exempel bland många är frågan om de kommunala företagens roll i samhällsbygget, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns mycket att skriva om så här i årsskiftet, men en fråga som vi arbetar med intensivt och har skalat upp under året är kompetensförsörjning, ett stort och komplext område men som vi ser i medlemsundersökningar och andra dialoger med våra medlemmar är en helt central. https://sobona.se/nyhetsrum#/blog_posts/vi-tar-stora-kliv-framaat-inom-kompetensfoersoerjning-103079 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett viktigt verktyg som lyfts i många sektorer och branscher. Med ökad kunskap om hur arbetsgivare kan utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjning kan ni fortsätta skapa hållbar affärsnytta. Under årets Valideringskonferens som genomfördes i november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.lyftes olika perspektiv utifrån individ- och arbetsgivarperspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

En summering av ett så här exceptionellt år låter sig inte så lätt göras, men vi på Sobona har trots pandemin och implementering av de nya avtalen som träder i kraft 1 januari 2022 tagit stora kliv i vår utveckling tillsammans med er medlemmar. Jag vill passa på att tacka vår engagerade styrelse, våra branschråd, samt våra kollegor på SKR för ett gott samarbete. Men inget av ovanstående hade kunnat genomföras utan de professionella och engagerade medarbetarna på Sobona. Stort tack till er för allt det goda arbete som utförts under året.

Jag vill slutligen önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!


Så når du oss under jul- och nyårshelgen, god jul och gott nytt år!


Populärt just nu

Publicerad: 22 december, 2021 | Senast uppdaterad: 22 december, 2021

Relaterade nyheter