Coronaviruset

Här har vi samlat information för dig som arbetsgivare kring coronaviruset, Covid-19.

Coronaviruset

Här har vi samlat viktig information för dig som arbetsgivare kring coronaviruset, Covid-19.


Hitta på sidan

Senaste nytt

Arbetsgivarinformation

Korttidsarbete

Den 2 april fattade riksdagen beslut om nya regler för möjligheten att få statligt stöd vid korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Det innebär att privata arbetsgivare med verksamhet som till huvudsak finansieras av allmänna medel nu också omfattas av stödet. Även kommun- och regionägda företag som bedriver affärsverksamhet och som inte är beroende av anslag eller stöd från sina ägare ska nu kunna omfattas.

Kontinuitetsplanering - bemanning vid omfattande personalfrånvaro

Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Personalförsörjningen kan snabbt bli en prioriterad fråga och riskbedömning, förberedelser och planering är av yttersta vikt för att hålla igång verksamheten.

Arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Personalförsörjningen kan snabbt bli en prioriterad fråga och riskbedömning, förberedelser och planering är av yttersta vikt för att hålla igång verksamheten.

Frågor och svar

I Arbetsgivarguiden har vi samlat frågor och svar gällande arbetsgivares ansvar
vid epidemi- eller pandemiutbrott. Observera att du behöver logga in för att ta del av korrekt information
utifrån de kollektivavtal som ditt företag tillämpar.

Mejla oss på kontakt@sobona.se om du är medlem men saknar inloggningsuppgifter.

Länkar

Medlemmarna berättar

Så påverkades vi av coronapandemin under våren 2020

12 medlemsföretag från olika branscher berättar om hur deras verksamheter har påverkats av covid-19.

Medlemmarna berättar

Så påverkades vi av coronapandemin under våren 2020

12 medlemsföretag inom olika branscher berättar om hur deras verksamheter påverkats av covid-19.


Kontakta oss

Vid frågor ska du i första hand kontakta din branschansvariga förhandlare.
Vardagar mellan 9-12 kan du även ringa vår servicetelefon.