Valideringskonferensen 2021

Den 9 november 2021 är det dags för Valideringskonferensen. Mer information kommer.

Den 9 november 2021 bjuder Sobona tillsammans med Gästrike återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kommunallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Renovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster in till årets Valideringskonferens.

Det är en omvälvande tid och det är viktigare än någonsin att jobba med validering, integration, kompetensförsörjning och affärsnytta. Men hur gör du verkstad av det? Under dagen kunde deltagarna ta del av konkreta verktyg, erfarenheter och kunskaper som rustar dem i en förändrad värld.

Under dagen lyftes möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverkan och konkreta exempel. Mycket av lärandet sker på arbetsplatsen. Genom tydliga nationella yrkesprofiler och verktyg underlättas både introduktion och språkutveckling.

Det här är något som vi har saknat under lång tid. Nu kan vi verkligen få ett bra mottagande av praktikanter och även vidareutveckling av befintlig personal.

Ida Blomqvist
renhållningschef, BORAB

Projektägare

Referensbolag

Partners

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2020

Sobona bjöd, tillsammans med Nordiskt Valideringsforum och Gästrike Återvinnare, in till en en digital valideringskonferens. Under dagen lyftes möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverkan och konkreta exempel. Mycket av lärandet sker på arbetsplatsen. Genom tydliga nationella yrkesprofiler och verktyg underlättas både introduktion och språkutveckling.