De kommunala företagen säkerställer att allas vår vardag fungerar. Samtidigt besitter de en unik förmåga att kunna bidra till bygget av ett hållbart samhälle för framtiden. Med Samhällsbygge 2030 knyter vi ihop samhällsbygge med Agenda 2030 eftersom kommunala företag har en fundamental roll i att både möjliggöra, och bära, omställningen av vårt samhälle.

Samhällsbygge 2030 är samlingsnamnet för Sobonas arbete med att synliggöra de kommunala företagens styrka, potential och den kontext som de verkar i, kopplat till framtidens utmaningar.

Vi bidrar till samhällsutvecklingen

Varje dag, timme, minut och sekund bidrar kommunala företag till ett hållbart samhällsbygge. Syftet med Samhällsbygge 2030 är att belysa de kommunala företagens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi vågar rent av påstå att de kommunala företagen driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Rapporter

Tre övergripande framgångsnycklar

Lång sikt och ledningsengagemang, medvetna och medskapande medarbetare, samt att göra det konkret är ett framgångsrecept. Företag som jobbar efter den treenigheten har betydligt högre sannolikhet att framgångsrikt arbeta med hållbar utveckling utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Sobonas medlemmar visar vägen

Sobonas medlemmar, de kommunala företagen, är kommunala och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund samt privata utförare av samhällsviktiga tjänster. De kommunala företagens grund vilar på affärsmässig samhällsnytta, vilket innebär ett långsiktigt agerande och att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Det finns ca 1970 kommun-, region- och landstingsägda företag i Sverige, varav ca 1100 är medlemmar i Sobona.

 Vill du som arbetar inom ett kommunalt företag dela med dig av era erfarenheter av arbete med hållbar utveckling? Kontakta oss gärna!

Bild på Madeleine Gimåker och Anna Lirén, utvecklingsstrateger på Sobona.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor om Samhällsbygge 2030 eller våra rapporter!

Madeleine Gimåker
08-452 78 14
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén
08-452 79 15
anna.liren@sobona.se

Dela sidan