smal stenlagdväg geom böljande kullar i solnedgång
  • Samhällsbygge 2030
  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Ägarstyrning
  • Nyhet
30 mars 2023

Lansering av rapporten Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet

Ägarstyrning är en av de viktigaste strategiska frågorna för de kommunala företagen, det framgår tydligt i samtal med våra medlemmar. Därför lanserar vi nu rapporten ”Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet”. Rapporten riktar sig främst till de kommunala bolagen och dess ägare, men är till stora delar allmängiltig för alla de företag och organisationer som har någon typ av ägarstyrning.

För att kunna nyttja de kommunalt och regionalt ägda företagens största styrka – affärsmässig samhällsnytta – är det avgörande med en genomtänkt och välfungerande ägarstyrning. Eftersom många av de kommunala företagen ligger i framkant i exempelvis innovations- och hållbarhetsfrågorna måste ägarstyrningen skapa förutsättningar för framtidskapacitet, det vill säga möjlighet att få utväxling på bolagens framtidspotential. Att tillsammans med ägaren också blicka framåt och staka ut en gemensam färdriktning är ett klokt sätt att utveckla ägarstyrningen.

Rapporten tar sitt avstamp i en omvärldsanalys, där vi tittar närmre på de trender som påverkar, och kommer att påverka, de kommunala bolagen. Därefter en genomgång av grunderna kring ägarstyrning och 10 insikter kring ägarstyrning som bygger på enkäter, workshops och samtal. I rapporten finns även handfasta verktyg kring hur man kan påbörja arbetet med utveckling av ägarstyrningen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla engagerade medlemmar, styrelseordföranden och kommunstyrelsens ordförande som medverkat i de undersökningar och samtal som genomförts under arbetet med rapporten och som därmed bidragit till resultatet.

Till rapporten "Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet"

Anna Lirén

Strategisk utveckling

Madeleine Eckervig Gimåker

Strategisk utveckling

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 30 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll