Berättelsen om de kommunala företagen

I över 150 år har de kommunala företagen varit nyckelspelare i bygget av samhället. Ändå har deras historia varit relativt okänd, fram tills nu.

Varför uppstod kommunala företag i olika former från första början? Hur ser deras verklighet ut idag? Varför kommer de att finnas i framtiden? Det är huvudfrågorna i den tredje rapporten inom ramen för Samhällsbygge 2030 som fått namnet Berättelsen om de kommunala företagen.

Rapporten är framtagen av Sobona i samarbete med Kairos Future.

Vi bidrar till samhällsutvecklingen

Varje dag, timme, minut och sekund bidrar kommunala företag till ett hållbart samhällsbygge. Syftet med Samhällsbygge 2030 är att belysa de kommunala företagens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi vågar rent av påstå att de kommunala företagen driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Lär av historien

Under mitten av 1900-talet var de kommunala företagen avgörande för att förverkliga folkhemsbygget. Nu inleds en
ny period av samhällsbygge, med omställning mot hållbarhet i fokus. Allt tyder på att de kommunala företagen har en avgörande roll att spela i bygget mot 2030.

Genom att göra ett titthål till historien, gräva i arkiv och lyssna till era egna berättelser har vi nu tagit fram en rapport som vi skulle kunna kalla för ett stolthetsdokument. Fram träder en bild av hur de kommunala företagen som samhällsaktörer skapat, byggt, drivit och utvecklat vårt välfärdssamhälle de senaste 150 åren.

Per Nordenstam
Vd på Sobona

En genomlysning från år 1850 med sikte mot 2030

De kommunala företagens framväxt kan delas in i fyra huvudsakliga epoker:

01.

Den första samhällsbyggnadsepoken (1850 - 1915)
Det är i och med framväxten av de industriella städerna och transportmedlen som de kommunala företagen växer till på riktigt. Strävan efter att både komma åt affärsmässighetens nyttor och att verka för allmänintresset svarade mot tidens samhällsförändringar – framförallt industrialiseringen och demokratiseringen.

02.

Den första brytningstiden (1915 - 1945)
Den infrastrukturutveckling som skett i de större städerna skedde nu också i landskommunerna, vilket innebar ett väsentligt större kommunalt åtagande runtom i landet.

03.

Den andra samhällsbyggnadsepoken (1945 - 1980)
Folkhemmets arkitekter var verksamma långt innan andra världskriget tog slut, men det var i fredstidens
medvind som samhällsbygget tog fart på allvar. Detta är de kommunala bostadsföretagens storhetstid. Men det är också en period av infrastrukturutbyggnad och en tid då de kommunala företagen blir ifrågasatta, för bristande insyn och demokratisk kontroll.

04.

Marknadiseringsepoken och andra brytningstiden (1980 - 2020)
Viktiga sentida förändringar är jättetrenderna digitalisering och ökat fokus på hållbarhet. Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit att kommunala företag är drivande lokalt och regionalt i att leverera digital infrastruktur.

Fördelar med de kommunala företagens associationsformer

Vår värld av kommunala företag innefattar flera olika associationsformer och organisationsformer. De kommunala företagens associationsformer har fem stora fördelar som ledningen får stort stöd av idag. De som leder de kommunala företagen ser associationsformen som fördelskapande för att de stimulerar engagemang, är i tiden och framtiden, underlättar samarbete, är tydliga och smidiga samtidigt som demokratiskt förankrade, samt underlättar för innovation.

Bild på Madeleine Gimåker och Anna Lirén, utvecklingsstrateger på Sobona.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor om Samhällsbygge 2030 eller våra rapporter!

Madeleine Gimåker
08-452 78 14
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén
08-452 79 15
anna.liren@sobona.se

Fler rapporter

Dela sidan