Leda för digital transformation

Digitalisering förändrar arbetsliv och samhälle men handlar mindre om teknik och mer om människor och gott ledarskap. Digitalisering är en ledningsfråga.

Den interaktiva rapporten Leda för digital transformation är en digital fortbildning och konkret guide för ledare i kommunala bolag. I rapportens första del skapas en gemensam omvärldsförståelse. I den andra delen en konkret bild av hur ledningsgrupper kan leda digital transformation i sina egna organisationer. Dessutom med gemensamma diskussionsfrågor och en ordlista för digitalisering.

Rapporten är framtagen av Sobona i samarbete med Kairos Future och är en del av Sobonas satsning Samhällsbygge 2030.

Digitalisering definierad

Ordet digitalisering används flitigt. Men vad betyder det egentligen och hur skiljer det sig från digital transformation? I rapporten reder vi ut begreppen och ger en tydlig bild av det kliv som organisationer behöver göra för att till fullo ta tillvara potentialen i digitalisering.

Vad behöver ledare veta om digitalisering?

Rapportens första del ägnas åt den tekniska bildning som personer i ledande positioner behöver för att lyckas med digitalisering. Här beskrivs fem tekniska framgångar som ligger bakom den digitala revolutionen. Vidare beskrivs teknikens mångfacetterade användning genom tjugo praktiska exempel, daterade sommaren 2021. Rapporten är tänkt som utgångspunkt för dialog inom ledningsgruppen och/eller med externa konsulter.

Är du redo att leda den digitala transformationsresan? Svaret hos många är nog tveklöst ja, men sen kommer vi till frågan om hur. Vi menar att digitalisering är en ledningsfråga. Därför vill vi skapa förutsättningar för er som leder de kommunala företagen genom att bygga en kunskapsplattform och konkreta verktyg kring hur ni kan ta utvecklingen vidare. 

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Leda för transformation

I rapportens andra del får ledningsgrupper en konkret bild av hur de kan leda digital transformation i sina egna organisationer. Här beskrivs bland annat sju steg till en handlingsplan samt tretton fallgropar som ledningsgrupper måste navigera sig förbi för att lyckas med digitalisering. Därefter presenteras fyra framgångsfaktorer i digitalisering: mindset, agilitet, kultur och ledarskap.

Röster om digital transformation

 • Teknik är ett område som skär igenom hela verksamheten, en horisontell fråga som kräver mycket samverkan och skapar nya strukturer.

  Örjan Molander

  Museichef, Kalmar läns museum

 • En viktig utmaning är att förstå vad det är man inte förstår, och våga synliggöra och lära sig om det. Något som kan vara utmanande för det gamla chefsidealet.

  Frida Pemer

  Forskare, Handelshögskolan i Stockholm

 • Medarbetare såväl som styrelse måste förstå digitaliseringens varför. Som vd behöver jag hela tiden lära mig den nya tekniken, jag måste ha kunskap för att kunna fatta rätt beslut.

  Eva Ljung

  Eva Ljung

  Vd, Folktandvården, Stockholms län

 • Det krävs lite disciplin för att inte ha för mycket möten som blir illa förberedda. Digitaliseringen gör oss så tillgängliga att vi möts om allt.

  Peter Liss

  Peter Liss

  vd, Svealandstrafiken

 • Vi har mycket data och har gått från att bara använda den internt och ingenjörsmässigt till att den idag skapar mer kundvärde.

  Sezgin Kadir, Kraftringen

  Sezgin Kadir

  Vd, Kraftringen Energi AB

 • Hierarkiska kontrollsystem blir dysfunktionella med dagens höga förändringstakt.

  Philip Runsten

  Philip Runsten

  Forskare, Handelshögskolan i Stockholm

 • Vd behöver ha mod att flytta chefer med svagt ledarskap eller oförmåga att förändras.

  Karin Tenelius

  Karin tenelius

  Vd, Tuff ledarskapsträning

 • Du kan vinna en strid men inte kriget, tillsammans når man målet.

  Tomas Blomqvist

  Tomas Blomqvist

  Vd, Vakin AB

 • Var nyfiken. Vad gör andra? Omvärldsbevaka.

  Monica Berglund

  Direktör, Tre stiftelser

Fredrik Torberger om digitalisering

I det här föredraget tecknas en bild av digitaliseringen på en hög systemnivå. Fredrik Torgerber berör både drivkrafter och konsekvenser för dagens och morgondagens arbete, organisation och samhälle. Hur stor är egentligen den omställning alla talar om? Vad och vem kommer att få det att hända? Fredrik Torberger är chef för Kairos Futures affärsområde Citizens and societies. Han är en av författarna till rapporten.

Ta hjälp av Sobonas ordlista för digitalisering

SCM, big data, CX och plattformsekonomi. Hur stor del av orden som förknippas med digitalisering är du och dina medarbetare bekväma med att använda er av? Skapa gemensamma definitioner för er organisation med hjälp av ordlistan och diskussionsövningarna i rapporten.

Ta del av ett samtal om digital transformation med Frida Pemer

Webbinarium med insikter och samtal på temat: Leda digital transformation. Webbinariet riktar sig både till organisationer som påbörjat arbetet och de som planerar att påbörja arbetet. Medverkande är Frida Pemer, Madeleine Gimåker och Anna Lirén.

Fler rapporter

Bild på Madeleine Gimåker och Anna Lirén, utvecklingsstrateger på Sobona.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor om Samhällsbygge 2030 eller våra rapporter!

Madeleine Gimåker
08-452 78 14
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén
08-452 79 15
anna.liren@sobona.se

Dela sidan