Samhällsbygge 2030

Vem eller vilka möjliggör omställningen till ett mer hållbart samhälle? Vilken roll spelar de kommunala företagen?

Vi står inför en fas i historien när vårt samhälle behöver ställas om i grunden till mer hållbart. Klimatförändringarna kräver det, ojämlikhet i olika nyanser kräver det och dessutom krävs att kalkylerna går ihop för att det ska bli ekonomiskt hållbart.

Rapporten Samhällsbygge 2030 är framtagen av Sobona i samarbete med Kairos Future.

Vad ska byggas?

För att bygga något krävs en ritning, och i en demokrati är det till syvende och sist folket som bestämmer hur den ritningen ska se ut. Att det nuvarande samhällsbygget är i behov av minst en helrenovering står klart, men mer än så, vad ska byggas upp och vad behöver rivas ned? Vad tar vi med oss i omställningen mot ett hållbart samhälle och vad lämnar vi därhän?

Samhällsbygge då, nu och framåt

Den här rapporten handlar om de kommunala företagen och deras verksamheter. Men de kommunala företagen existerar inte i ett vakuum. De verkar som alla andra efter tidsandans krumbukter. För att förstå dem som samhällsbyggare behöver vi förstå det omgivande samhället och hur det förändras. Hur ska vi se på vår tid?

Genom Samhällsbygge 2030 sprider vi kunskap om de kommunala företagen och stärker deras position. Sobonas medlemsföretag erbjuder jobb som skapar samhällsnytta och som spelar stor roll för hur samhället utvecklas på sikt.

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Mot ett hållbart samhälle

Med Samhällsbygge 2030 knyter vi ihop samhällsbygge med Agenda 2030 eftersom kommunala företag har en fundamental roll i att både möjliggöra och bära omställningen av vårt samhälle. De befinner sig i gränslandet mellan offentlig och privat, mellan kund och invånare, vilket innebär särskilda förutsättningar och möjligheter.

Vad är Agenda 2030?

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Agenda 2030 omfattar flera åtaganden som direkt eller indirekt kopplar till arbetsmarknadens parter och parterna bidrar på flera olika sätt till uppfyllandet av målen i Agenda 2030. Arbetsmarknadens parter i stort och särskilt parterna inom de kommunala företagen har en avgörande betydelse för att Sverige ska kunna ställa om till ett modernt och hållbart välfärdssamhälle.


Sju avgörande trender

De trender som bedömts som mest avgörande för de kommunala företagen att följa och ta hänsyn till mot 2030 är klimatförändringar, digitalisering, demografiska skiften, turbulens/psykisk ohälsa, ökad medvetenhet, förändrad organisering och massans återkomst/nyvunnet politiskt engagemang.

Fler rapporter

Bild på Madeleine Gimåker och Anna Lirén, utvecklingsstrateger på Sobona.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor om Samhällsbygge 2030 eller våra rapporter!

Madeleine Gimåker
08-452 78 14
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén
08-452 79 15
anna.liren@sobona.se

Dela sidan