tomt bord och stolar
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Opinion
  • Samhällsbygge 2030
  • Ägarstyrning
  • Per Nordenstam
26 maj 2023

Debatt: Ägarstyrningen i kommunala bolag behöver utvecklas

Kommunpolitiker behöver som ägare av kommunala bolag inse vikten av god ägarstyrning. Det bidrar till välfungerande bolag, en stärkt ekonomi i kommunerna samt ökad insyn i bolagens verksamhet. I ett flertal lokala tidningar skriver Per Nordenstam, vd, om att ägarstyrningen i kommunala bolag behöver utvecklas.

Nu när de nya kommunstyrelserna är på plats efter valet, och de nya styrelserna i kommunala bolag börjar ta form, finns ett gyllene tillfälle att se över ägarstyrningen. Det finns tre viktiga anledningar till detta.

För det första är en god ägarstyrning viktig ur en demokratisk synpunkt. Det riktas återkommande kritik mot kommunala bolag som handlar om bristande insyn och otydlighet – vem bestämmer när politiska intressen ska samsas med affärsmässiga intressen?

Det är kritik som bör tas på stort allvar. Men tittar man närmare på problemet är det inte organisationsformen som är den förklarande orsaken, utan det är oftast en otydlig ägarstyrning och en avsaknad av dialog mellan ägare och bolag.

För det andra är välfungerande kommunala bolag viktiga pusselbitar i kommunernas ekonomi. Många kommuner står inför ett svårt ekonomiskt läge de kommande åren.

En god ägarstyrning bidrar till att ge kommunala bolag de bästa förutsättningarna att fortsätta leverera samhällsnytta, sysselsättning och ekonomiskt överskott. I Sverige finns 1705 kommunala bolag som omsätter nära 250 miljarder kronor om året, och en del av vinsten kommer återinvesteras i annan kommunal verksamhet.

För det tredje: Kommunala bolag är unika i sin förmåga att leverera både affärsmässighet och samhällsnytta samtidigt, eftersom kommunala bolag är en hybrid mellan det offentliga och privata. Behovet av ägarstyrning är därför stort. Kommunala bolag är ofta komplexa organisationsformer som kräver tydlighet, samstämmighet och kunskap hos ägare, styrelse och bolag. Men i utväxling kan kommunala bolag vara särskilt resurseffektiva och långsiktiga verktyg för kommunal verksamhet.

Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, lanserade nyligen en rapport som utreder hur väl ägarstyrningen av kommunala bolag fungerar och hur den kan utvecklas. Det framkommer tydligt att störst utvecklingspotential har områden kopplat till omvärldsanalys och skapande av framtidskapacitet.

Vi vill nu rikta en tydlig uppmaning till såväl ägare som ledning för de kommunala bolagen att ta tillfället i akt att nu gemensamt se över hur ägarstyrningen kan utvecklas. Alla vinner på detta – inte minst medborgarna.

/Per Nordenstam, vd, Sobona

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

Styrning av kommunala företag

Ta del av insikter, verktyg och samarbetspartners som kan bidra till att navigera i en allt mer komplex omvärld och stärka framtidskapaciteten hos de kommunala företagen.

Läs mer
Publicerad: 26 maj, 2023 | Senast uppdaterad: 19 augusti, 2023

Relaterat innehåll