Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet

För att kunna nyttja de kommunalt och regionalt ägda företagens största styrka – affärsmässig samhällsnytta – är det avgörande med en genomtänkt och välfungerande ägarstyrning.

Ägarstyrning är en av de viktigaste strategiska frågorna för de kommunala företagen. Samtidigt saknas det ofta verktyg i det arbete som ligger bortom lagar, regler och rådande principer. Med denna rapport som stöd vill vi ge våra medlemmar inspiration för att öka engagemanget i den viktiga ägarstyrningen och erbjuda verktyg för fördjupande dialog, relationer och förtroenden.

Rapporten är framtagen av Sobona i samarbete med Kairos Future och är en del av Sobonas satsning Samhällsbygge 2030.

Framtaget för dig i ett kommunalt bolag

Rapporten riktar sig främst till de kommunala bolagen, men är till stora delar allmängiltig för alla de företag och organisationer som har nå­gon typ av ägarstyrning. Framför allt i den inledande delen där vi blickar ut för att se vad som sker i omvärlden med relevans för alla före­tag som levererar affärsmässig samhällsnytta.

Det finns ofta stöd och råd att få i den så kallade hårdvaran – det vill säga lagar, regler och rådande principer. Men det saknas verktyg i arbetet med mjukvaran, så som dialoger, relationer och förtroenden. Vi hoppas att med denna rapport påbörja samtalet kring mjukvaran, och erbjuda våra medlemmar inspiration för att öka engagemanget i den viktiga ägarstyrningen.

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Tio insikter kring ägarstyrning

Rapporten lyfter fram tio insikter som beskriver ägarstyrningen i de kommunala bolagen, vilka utmaningar som finns och hur ägarstyrningen i ökad utsträckning kan bidra till att bygga framtidskapacitet.

Se seminariet om ägarstyrning från Almedalen i efterhand

5 juli 2022 presenterade Kairos Future och Sobona en omvärldsanalys på tema Ägarstyrning under Almedalsveckan. Tillsammans svarar panelen på frågor som "Vad betyder det att ha samhällsnytta som uppdrag på marknadens villkor?" och "Vad innebär det mer för samhällsbygget att ha demokratiskt styrda ägare av bolag?". Medverkar gör bland annat Meg Tivéus, Styrelsearbetare, Christian Schwartz, VD, Mölndal Energi och Klas Bergström, tidigare kommunstyrelsens ordförande, Knivsta.

Lyssna på avsnittet om ägarstyrning i Sobonapodden

Louise Pons Dreifeldt, Per Nordenstam, och Madeleine Gimåker samtalar kring ägarstyrning och rapporten Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet.

Relaterade nyheter

Fler rapporter

Bild på Madeleine Gimåker och Anna Lirén, utvecklingsstrateger på Sobona.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor om Samhällsbygge 2030 eller våra rapporter!

Madeleine Gimåker
08-452 78 14
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén
08-452 79 15
anna.liren@sobona.se

Dela sidan