Leda för hållbar utveckling

Hur bygger man hållbart i praktiken? Med insikter från de kommunala företagens kärnverksamhet presenteras arbetet med hållbar utveckling i en modell som utgörs av fem konkreta moment.

Fördjupningsrapporten Leda för hållbar utveckling handlar om hur hållbarhetsarbete fungerar i praktiken hos de kommunala företagen, i huvudsak utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv. För att förstå de kommunala företagens verklighet ska vi först teckna bilden av det hållbarhetslandskap de navigerar inom, för att sedan visa hur de själva upplever arbetet med hållbarhet i stort.

Fördjupningsrapporten är framtagen av Sobona i samarbete med Kairos Future.

Hög tid för hållbart samhällsbygge i praktiken

Strävan efter omställning mot hållbarhet märks av i alla branscher, överallt. Inom ramen för Samhällsbygge 2030 – Leda för hållbar utveckling gräver vi djupare för att verkligen förstå och lära av de kommunala företagens arbete med hållbart samhällsbygge i praktiken. Vi tar del av konkreta framgångsnycklar, hävstänger och lärdomar.

Arbetet med hållbar utveckling – ett kretslopp

Att få till ett arbete med hållbar utveckling är ingen resa med en slutstation, arbetet påminner snarare om ett kretslopp som börjar på nytt när målen med arbetet är nådda. Vill du veta mer?

I vårt arbete för att verka för och tillsammans med er medlemmar hämtar vi kraft och inspiration från ert driv att förbättra och utveckla välfärden, infrastrukturen och andra samhällskritiska funktioner.

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Tre övergripande framgångsnycklar

Lång sikt och ledningsengagemang, medvetna och medskapande medarbetare, samt att göra det konkret är ett framgångsrecept. Företag som jobbar efter den treenigheten har betydligt högre sannolikhet att framgångsrikt arbeta med hållbar utveckling utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Sju summerande lärdomar

Trots att inriktningarna på hållbarhetsarbetets natur i olika företag skiljer sig åt visar det sig att det utifrån ett lednings och styrningsperspektiv i hög grad handlar om samma utmaningar, svårigheter samt hävstänger och nycklar. Lägg kraft och krut på att definiera uppdraget och ta höjd för nya arbetssätt är två av sju lärdomar.

Bild på Madeleine Gimåker och Anna Lirén, utvecklingsstrateger på Sobona.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor om Samhällsbygge 2030 eller våra rapporter!

Madeleine Gimåker
08-452 78 14
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén
08-452 79 15
anna.liren@sobona.se

Fler rapporter

Dela sidan