Om Samhällsbygge 2030

De kommunala företagen säkerställer att allas vår vardag fungerar. Samtidigt besitter de en unik förmåga att kunna bidra till bygget av ett hållbart samhälle för framtiden. Samhällsbygge 2030 är samlingsnamnet för Sobonas arbete med att synliggöra de kommunala företagens styrka, potential och den kontext som de verkar i, kopplat till framtidens utmaningar.

Med Samhällsbygge 2030 knyter vi ihop samhällsbygge med Agenda 2030 eftersom kommunala företag har en fundamental roll i att både möjliggöra, och bära, omställningen av vårt samhälle. De befinner sig i gränslandet mellan offentlig och privat, mellan kund och invånare, vilket innebär särskilda förutsättningar och möjligheter.

Inom ramen för Samhällsbygge 2030 tacklar vi strategiskt viktiga frågor för de kommunala företagens utveckling och framtidskapacitet. Här placerar vi de kommunala företagen i en bredare kontext och belyser hur de kan bidra till ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit. Vi utgår från frågor kopplat till ledarskap, styrning och organisation.

Vilka är de kommunala företagen?

Sobonas medlemmar, de kommunala företagen, är kommunala och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund samt privata utförare av samhällsviktiga tjänster. De kommunala företagens grund vilar på affärsmässig samhällsnytta, vilket innebär ett långsiktigt agerande och att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Det finns ca 1970 kommun-, region- och landstingsägda företag i Sverige, varav ca 1100 är medlemmar i Sobona.

Våra rapporter

Bild på Madeleine Gimåker och Anna Lirén, utvecklingsstrateger på Sobona.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor om Samhällsbygge 2030 eller våra rapporter!

Madeleine Gimåker
08-452 78 14
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén
08-452 79 15
anna.liren@sobona.se