Samhällsbygge 2030

Vi står inför en fas i historien där omställningen till ett mer hållbart samhälle börjat på allvar. Men vem eller vilka möjliggör utvecklingen och vilken roll spelar de kommun- och regionägda verksamheterna då Agenda 2030 är något de flesta behöver förhålla sig till idag?

Leda för hållbar utveckling

Hur bygger man hållbart i praktiken? Med insikter från de kommunala företagens kärnverksamhet presenteras arbetet med hållbar utveckling i en modell som utgörs av fem konkreta moment.

Relaterat innehåll

(Hämtar innehåll...)

Har du några frågor?

Anna Lirén
Utvecklingsstrateg
Madeleine Gimåker
Utvecklingsstrateg