Nu har rapporten
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
01 september 2022

Trygghet toppar listan över vad som är absolut viktigast för unga i yrkeslivet

Att få arbeta i verksamheter som bidrar till samhällsnytta är attraktivt för gruppen unga mellan 20 och 35 år. Det visar en uppdaterad rapport från Sobona och Ungdomsbarometern.

2017 inledde Sobona och Ungdomsbarometern ett samarbete för att undersöka ungas syn på kommunala företag och vilken arbetsgivarattraktivitet de kommunala företagen har. Projektet mynnade ut i rapporten ”Det bästa av två världar” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sedan dess har nästan fem år passerat, och även om världen i stort har förändrats en hel del, är det fortfarande ett rapportnamn och en tankefigur som vi menar är relevant för att stärka de kommunala företagens attraktivitet. Nu har rapporten fått en uppdatering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Berätta lite kortfattat om rapporten “Det bästa av två världar”?

– Det är en uppdaterad undersökning om ungas syn på arbetsgivarattraktivitet i bredare bemärkelse men också synen på kommunala företag mer specifikt. Det är personer i åldrarna 20 – 35 år som ingår i studien vilken innehåller både svar på enkätfrågor samt kvalitativa intervjuer. Undersökningen har gjorts i samarbete med Ungdomsbarometern och rapporten riktar sig till alla som är intresserad av frågorna, men kanske framför allt till de som på olika sätt arbetar med kompetensförsörjning i kommunala företag, berättar Kristina Hane, strategisk utveckling på Sobona.

Vad är det viktigaste man kan utläsa i rapporten?

– Om jag ska nämna ett par saker som är utmärkande ser vi att trygghet toppar listan över vad som är absolut viktigast för unga i yrkeslivet. Det handlar främst om trygghetsfrågor kopplat till arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. De allra flesta tycker också att det är viktigt att få bidra till samhällsnytta och vill gärna göra det lokalt, det vill säga där man lever och bor, vilket ju är en väldigt spännande och intressant insikt. Men det finns väldigt mycket att utläsa i rapporten. Den kan med fördel läsas många gånger för med olika glasögon upptäcker man fler aspekter som blir viktiga. Det handlar om att kunna lyfta fram det unika fördelarna i varje verksamhet för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke, säger Kristina.

Vad vill unga ha kopplat till arbetslivet?

– Bland annat visar undersökningen att det för många unga är viktigt att det finns en bra psykosocial arbetsmiljö, vilket hänger ihop med trygghetsfrågorna ovan. Viktigast i valet av enskild arbetsgivare är i korthet trevliga kollegor, balans mellan arbete och fritid samt bra ledarskap. Här är det spännande avsnitt att fördjupa sig i för att få nyanserna kring de närmare innebörderna. Till exempel vad unga tycker det är som utmärker ett bra ledarskap. En utmaning att fundera över är hur arbetsgivare kan möta ungas behov vad gäller både flexibilitet, vilket även innefattar “hur” jag utför mitt arbete, med trygghet.

Kan kommunala företag ge dem det?

– Det är en väldigt bra och relevant fråga! Jag vill så klart tro det, men exakt hur det ser ut i dag och hur man vill att det ska se ut i framtiden är naturligtvis något som varje företag och verksamhet behöver fundera över. När det handlar om så stora frågor som arbetsmiljö, kompetensutveckling och ett bra ledarskap krävs det naturligtvis strategier och processer som stödjer det man vill uppnå. Sobona stöttar och hjälper till på olika sätt med både inspiration, kunskaper och insikter och som arbetsgivarorganisation verkar Sobona så klart på flera områden och nivåer, både nationellt, regionalt och lokalt. Med de verksamhetsanpassade kollektivavtal vi tecknat, både vad gäller anställnings- och arbetsvillkor samt omställning, så finns det riktigt goda förutsättningar! Sedan behöver varje verksamhet ta vid och arbeta strategisk med att utforma och utveckla den egna personalpolitiken och arbetsplatskulturen.

Vad hoppas Sobona att rapporten ska leda till?

– Att så många som möjligt tar del av de kunskaper och insikter som undersökningen ger oss. Och framför allt att det förs en strategisk diskussion och dialog på hemmaplan och inte minst på ledningsnivå, om vad respektive arbetsgivare behöver, kan och vill göra för att möta de förväntningar som finns hos unga i åldersgruppen 20 – 35 år som studien omfattar. Jag hoppas givetvis att rapporten ska utgöra ett inspirerande underlag för de kommunala företagen i sitt fortsatta utvecklingsarbete. Rapporten utgör både ett fint stöd och en vägledning som varje verksamhet kan ha nytta av, inte minst för att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare för både befintliga och blivande medarbetare, avslutar Kristina.

Rapporten Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. har föregåtts av en större studie, beskriven mer i detalj nedan, som genomförts i nära samarbete med både medlemsföretag och deltagare i Sobonas HR-råd.

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 01 september, 2022 | Senast uppdaterad: 01 september, 2022

Relaterade nyheter